E-shop » Historie, biologie a ekologie reintrodukované populace želvy bahenní (Emys orbicularis) na lokalitě Betlém (jižní Morava, Česká republika)

E-shop

  
Vyhledávání

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

 Prohlédněte si newsletter pro tento měsíc


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY

 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Historie, biologie a ekologie reintrodukované populace želvy bahenní (Emys orbicularis) na lokalitě Betlém (jižní Morava, Česká republika)

History, biology and ecology of the reintroduced population of European pond turtle (Emys orbicularis)at

 • Napsal: Miroslav Šebela
 • ISBN: 978-80-7028-447-6
 • Rozsah: 122 stran
 • Formát: 170 × 240 mm
 • Vazba: lepená
 • Datum vydání: 2015
 • Dostupnost: skladem

Cena s DPH: 149 Kč

Vstoupit do košíku
 
 • Popis
 • Ukázková kapitola ke stažení

V letech 1989 až 1994 bylo do chráněného mokřadu Betlém (jižní Morava) postupně vypuštěno celkem 30 (9 samců, 21 samic) dospělých želv bahenních (Emys orbicularis) původem z rumunské části delty Dunaje. Lokalita byla vybrána pro reintrodukční pokus především proto, že toto území náleží k regionu, který byl v minulosti želvou bahenní osídlen. Od vypuštění byla nově založená populace systematicky sledována a v předložené studii jsou poprvé prezentována data o způsobu její existence až do současnosti. Želvy se v okolí mokřadu pravidelně rozmnožují, a tak bylo možné získat řadu informací týkající se reprodukce, včetně nároků na umístění hnízd, úspěšnosti inkubace, predačních tlaků nebo způsobu zimování mláďat. Byly získány první souborné fenologické a ekologické údaje tohoto druhu z území České republiky, kde se původní ani jiné životaschopné populace želvy bahenní nevyskytují. Pomocí odchytů a značkování byly získány údaje o migraci i vztahu k lokalitě. Celkem bylo v letech 2011 až 2014 odchyceno a označkováno zářezem do marginálního štítku 205 jedinců. Všichni byli proměřeni, zváženi a také bylo fotograficky zdokumentováno zbarvení jejich plastronu i karapaxu. Pro úspěšné přežívání populace jsou pravidelně realizována aktivní opatření k ochraně hnízd před predátory. V roce 2013 byly na lokalitě vybudovány dvě nové tůně a rozlehlé kladiště.

 1.  Obsah (46.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
 2.  Úvod (40.6 kB, Adobe Acrobat dokument)
 3.  Ukázka s. 12 (340.3 kB, Adobe Acrobat dokument)
 4.  Ukázka s. 28 (249.2 kB, Adobe Acrobat dokument)
 5.  Ukázka s. 37 (454.4 kB, Adobe Acrobat dokument)
 6.  Ukázka s. 59 (188 kB, Adobe Acrobat dokument)
 7.  Ukázka s. 68 (235 kB, Adobe Acrobat dokument)
 8.  Ukázka s. 76 (259.8 kB, Adobe Acrobat dokument)
 9.  Ukázka s. 91 (337.5 kB, Adobe Acrobat dokument)
 
vyrobila www.omegedesign.cz