E-shop » Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí

E-shop

  
Vyhledávání

Kalendář akcí

Duben 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
15
16
Úterý, 16.04.2019
17
19
20
21
22
23
24
Středa, 24.04.2019
25
26
27
28
29
30
Úterý, 30.04.2019

Vernisáž
Film
Univerzita třetího věku
Přednáška
Koncert
Ocenění
Benefice

http://bavaria-media.de/?drogerie=viagra-jetzt-g%C3%BCnstiger&841=ca Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Encyklopedie paleolitu a mezolitu českých zemí

  • Napsal: Martin Oliva
  • ISBN: 978-80-7028-470-4
  • Rozsah: 342
  • Formát: 168×240 mm
  • Vazba: V8
  • Datum vydání: 2016
  • Dostupnost: skladem

Cena s DPH: 292 Kč

Vstoupit do košíku
 
  • Popis
  • Ukázková kapitola ke stažení

Původním impulzem vzniku této knihy byla výzva z Ústavu pro archeologii FF UK k sepsání skript pro studenty, stručně zachycujících poslední stav poznání jednotlivých epoch našeho pravěku. Po dvou letech od zadání se ukázalo, že skripta nevyjdou tiskem a budou jen vyvěšena na webových stránkách, a že i pro tento způsob prezentace je předložená (již i tak krácená) verze příliš dlouhá. Rozhodl jsem se tedy věcné údaje naopak rozšířit a místo diskuse se stávajícími názory předložit řadu úvah, jimiž bude možno diskusi aktualizovat. Ty pochopitelně mohou působit spíše neotřele a provokativně než podloženě a nezpochybnitelně, ale vždycky jsem se je snažil alespoň stručně doložit fakty a argumenty. Mohou tak představovat jeden z důvodů, proč by knihu měli číst nejen studenti, jimž byl text původně určen, ale i zasvěcení odborníci. Budou ovšem nuceni strpět (příp. přeskočit) pasáže, určené elementárnímu poučení studentů a laických zájemců. Týká se to hlavně úvodních kapitol o geologii pleistocénu a fyzickém vývoji člověka, podaných snad až příliš zjednodušujícím způsobem, tj. se zřetelem k nepříliš vyvinuté píli většiny studujících.

Zmíněné úvahy a staronové myšlenky byly do základní faktografie začleňovány na místech, jež se k tomu zdála nejvhodnější, a to tak, aby se nepřerušila plynulost výkladu. Ten potom ovšem nepostupuje podle jednotné osnovy, jak je obvyklé u převážně referativních textů různých kompendií učebnicového střihu. Závěr jsem koncipoval spíše esejisticky, samozřejmě s vědomím, že někoho přiměje k dalším úvahám a jiného pobouří nebo i znudí. Případný nesouhlas by však bylo vhodné doplnit nastíněním modelu, který se lépe vypořádává s fakty. Archeologie ovšem nepatří mezi disciplíny, v níž by se fakta důsledně domýšlela, ta nevyhovující se raději naopak důsledně zamlčují. Kromě jakéhosi ostychu archeologů (např. ve srovnání s přemýšlivějšími historiky) k tomu dnes vede i potřeba publikovat v impaktovaných časopisech, vyžadujících – alespoň od středoevropských autorů – značnou konformitu.

Při výběru citací z literatury jsem myslel hlavně na našeho domácího čtenáře, jakkoli i ten má dnes možnost opatřit si z různých serverů články v původní podobě. Z různých verzí domácí produkce je dávána přednost širšímu znění v našich časopisech a monografiích před výtahy, zasílanými ze scientometrických důvodů do zahraničních periodik. Některé poznatky zahraničních vědců jsem naopak necitoval z původních statí, ale ze zkrácených verzí v populárněji zaměřených časopisech.

Druhá část knihy – stručná encyklopedie našich lokalit předzemědělského pravěku – vznikla až nakonec, ale počtem stran přesto převážila nad částí výkladovou. Podobný slovník lokalit s aktualizovanými údaji v literatuře citelně chyběl a nenahradil ho ani pokus o sepsání tzv. Kompendia paleolitu Čech a Moravy (grant GAČR 403/03/0157), které přes snahy vedoucího projektu K. Valocha zůstalo nedokončeným torzem jak v části syntetické, tak hlavně soupisové. Zejména nesnáze s dokončením přehledu základních charakteristik lokalit ukázaly, že k zadání se napříště bude muset přistupovat výběrově, protože vytvoření úplného seznamu je úkolem zcela nekonečným a iluzorním. Jediným uveřejněným výstupem projektu bylo podrobné vylíčení dějin bádání z pera Karla SKLENÁŘE (2008), na něž tu můžeme odkázat a více se zde tímto tématem nezabývat.

Za spolupráci na ilustracích děkuji naší kresličce Tamaře Janků, za doplnění údajů o lokalitách Karlu Sklenářovi, Slavomilu Venclovi a Petru Šídovi, za upozornění na některé zajímavosti ze života neandertálců Petru Nerudovi a za úpravu do tisku Silvii Strakové.

 
  http://unifertes.com/?farmacia=comprar-finasteride-precio&b50=d6 Zřizovatel:
                                                

                    
vyrobila www.omegedesign.cz