E-shop > Obsah Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae > 93/2008

E-shop

  

Kalendář akcí

Prosinec 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
Středa, 01.12.2021
2
3
Pátek, 03.12.2021
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Výstava
Přednáška

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 93/2008

Obsah - Inhalt - Contents
 
 FOJT B., DOBEŠ P., MALÝ K., ŠKODA, R.: Rudní minerály dolomitových žil v hadcích letovického krystalinika
Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice crystalline complex (Czech Republic) Abstract
3
  


KOVÁŘ, O., LOSOS, Z., HOUZAR, S., ZEMAN, J.: Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu „U Pustého mlýna “ u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
Hydromagnesite, brugnatellite and coalingite in mineral assemblage of fissures in serpentinite, quarry „U Pustého mlýna“, Hrubšice, Moldanubian zone, western Moravia Abstract
19
 ČOPJAKOVÁ, R., VRÁNA, S., HOUZAR, S., ČERVENÝ, A., MALEC, J.: Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy
Zirconolite, baddeleyite and geikielite in clinohumite-spinel-forsterite marbles near Horažďovice and Prachatice in southwestern Bohemia Abstract
37
 NOVÁK, M.: Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu
Bazzite Be3Sc2Si6O18 from the locality Kožichovice II, new mineral for NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic Abstract
53
 BURIÁNEK, D., ČOPJAKOVÁ, R.: Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika
Tourmaline from the mica schist of the Svratka Crystalline Complex Abstract
61
 CEMPÍREK, J., STRUNGA, V., ŠKODA, R.: Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu
Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod Abstract
81
 DOLNÍČEK, Z., KROPÁČ, K., LEHOTSKÝ, T., ŠKODA, R., JAČKOVÁ, I.: Nové petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm)
New petrological, mineralogical and palaeontological research in the quarry Podhůra (Maleník Block, Moravo-Silesian Culm) Abstract
91
 SLOBODNÍK, M., HURAI, V., ČOPJAKOVÁ, R.: Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny
Variscan syntectonic types of fluids generated from Palaeozoic sequences of the Moravian Karst and Drahany Upland Abstract
113
 POLÁCH, M., DOLNÍČEK, Z., MALÝ, K.: Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
Hydrothermal mineralization at the locality Pindula near Frenštát pod Radhoštěm (Silesian Unit, Outer West Carpathians) Abstract
127
 BURIÁNEK, D.: Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika
Mafic enclaves from the diatexite migmatites in the Svratka crystalline complex Abstract
137
 BURIÁNEK, D.: Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
Peraluminous granite from the southern edge Třebíč pluton Abstract
151
 BURIÁNEK, D., GILÍKOVÁ, H., NEHYBA, S., OTAVA, J.: Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě – provenience a sedimentologie
Translucent heavy minerals from siliciclastic sediments of the Cambrian and Devonian age, SE Moravia, Czech Republic, Case study of provenance and sedimentology Abstract
169
 BOOROVÁ, D., JANSA, L., MATÝSEK, D., SKUPIEN, P., VAŠÍČEK, Z.: Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Contribution to lithology of the Cretaceous formations at the Bystrý potok section near Trojanovice (Silezian Unit, Outher Western Carpathians, Czech Republic) Abstract
185
 GREGOROVÁ, R.: Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from Outer Carpathians (Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic)
Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), nový fosilní nález světélkující tresky z egeru Vnějších Karpat (eger, Ždánicko-hustopečské souvrství, Česká republika) Abstract
219
 GREGOROVÁ, R., ZÁGORŠEK, K.: Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika)
Preliminary report of the discovery of a sirenian rib (order Sirenia) from the Neogene sediments at Bulhary locality (Břeclav district, Czech Republic) Abstract
225
 VLAČIKY, M., SLIVA., Ľ., TÓTH, C., KAROL, M., ZERVANOVÁ, J.: Fauna a sedimentológia lokality Nová Vieska (vilafrank, SR)
The fauna and sedimentology of the locality Nová Vieska (Villafranchian, SR) Abstract
229
 MUSIL, R.: Neue Bärenart von Bilzingsleben
Nový druh medvěda z lokality Bilzingsleben (Německo) Abstract
245
 HOUZAR, S., NOVÁK, M.: Významné jubileum mineraloga, profesora
RNDr. Josefa Staňka, CSc.
247
___________________________________________________________________________________
Abstract - Fojt B., Dobeš P., Malý K., Škoda R., 2008
Rudní minerály dolomitovych žil v hadcích letovického krystalinika. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 3.18.
Ore minerals from the dolomitic veins in the serpentinite rocks of the Letovice crystalline complex (Czech Republic)
Minerals found in dolomite veins cutting serpentine rocks around Letovice and its surroundings composed remarkably heterogeneous set which is different from any other locality in the Bohemian Massif. The composition of copper minerals (bornite, chalcocite, covellite, chalcopyrite), millerite, dolomite veins and magnetite is similar to the composition of their host ultrabasic rocks. Lead and bismuth (galena, native Bi) are considered in this environment as atypical. Parkerite and wittichenite are transitional . they consist of elements of both groups. Despite being impossible to determine detailed order of crystallization, it was implied by microscopic studies that sulphides Pb-Bi(Cu) are relatively older than copper minerals. Fe-Cr spinelides that are rarely found in dolomite veins on the outline of serpentine rock are possibly relicts of premetamorphic magmatic stage. The formation of "gribbon-like" pure magnetite in the immediate vicinity of sulphides is probably related to redeposition processes of older stages in process of hydrothermal alteration. Chondrite normalized REE pattern of dolomite shows positive Eu anomaly and MREE depletion.
The isotopic composition of sulphur of hydrothermal fluids (δ34S = +4 to +5 ‰ CDT) indicates that sulphur was not derived from meta-ultrabasic rocks. Calculated δ18O value of hydrothermal fluids is -1,9 to +0,9 ‰ SMOW (temperatures 188-238 °C, i.e. temperatures of homogenisation of primary fluid inclusions); calculated δ13C value of hydrothermal fluids is -5 to -6 ‰ PDB. On the formation of Pb-Bi minerals the temperature could be higher (approx. 250 to 300 °C). Secondary fluid inclusions in dolomite contain methane, primary fluid inclusions are relatively high in salinity (17.0 to 20.9 wt.% NaCl equiv.). Such parameters correspond mainly to brine derived from a sedimentary basin. The substance of metals was probably extracted during migration of solutions from its surroundings.
  
Key words: Letovice, dolomite veins in serpentinite, Cu-Pb-Ni-Bi-sulfides, Fe-Cr spinelides, stable isotopes, fluid inclusions, genesis.
Bohuslav Fojt, Radek Škoda, Institute of Geological Sciences, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic
Petr Dobeš, Czech Geological Service, Geologická 6, 152 00 Praha-Barrandov, Czech Republic
Karel Malý, Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám., 586 01 Jihlava, Czech Republic
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Kovář, O., Losos, Z., Houzar, S., Zeman, J., 2008
Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu „U Pustého mlýna“ u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 19–34.
Hydromagnesite, brugnatellite and coalingite in mineral assemblage of fissures in serpentinite, quarry „U Pustého mlýna“, Hrubšice, Moldanubian zone, western Moravia
Low-temperature fissure mineralization was found in the quarry “U Pustého mlýna” (the Hrubšice serpentinite body, Moravian Moldanubicum). It is formed by rare Mg-, Mg–Fe-hydrocarbonate minerals (hydromagnesite, artinite, brugnatellite, coalingite), followed by aragonite, brucite, dolomite and calcite. Two main stages of genesis have been recognised. The oldest stage of mineralization was relatively Fe-rich, with brugnatellite and coalingite (and brucite), the younger, more extensive Mg-rich stage, produced artinite and four types of hydromagnesite. The youngest minerals of fissures are calcite and dolomite, while the position of aragonite is unclear. Mineral assemblages have formed from low-temperature solutions, which were enriched in Mg2+, at pH ~ 9, with relatively low fugacity of CO2 and temperature lower then 44 °C.
 
Key words: hydromagnesite, brugnatellite, coalingite, aragonite, fissure minerals, serpentinite, Moldanubicum, Bohemian Massif
Ondřej Kovář: Department of Geological Sciences, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic; e-mail: kovarondra@centrum.cz
Zdeněk Losos: Department of Geological Sciences, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic; e-mail: losos@sci.muni.cz
Stanislav Houzar: Department of Mineralogy and Petrography, Moravian Museum, Zelný trh 6, 659 37 Brno; e-mail: shouzar@mzm.cz
Josef Zeman: Department of Geological Sciences, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic; e-mail: jzeman@sci.muni.cz 
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Čopjaková, R., Vrána, S., Houzar, S., Červený, A., Malec, J., 2008
Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 37–51.
Zirconolite, baddeleyite and geikielite in clinohumite-spinel-forsterite marbles near Horažďovice and Prachatice in southwestern Bohemia
Zirconolite, baddeleyite and geikielite are described from two localities in marbles of the Horažďovice- Sušice belt in SW Bohemia and another localities near Prachatice in southern Bohemia. All the localities belong to the Varied Group, Moldanubian Zone. The zirconolite-bearing samples are the first occurrences of this mineral in the Bohemian Massif; baddeleyite and geikielite were described previously from some localities in western Moravia. Zirconolite in forsterite-spinel marble from the Velké Hydčice quarry forms red-brown pseudohexagonal platy crystals up to 0.5 mm. Associated accessory minerals include geikielite, rutile, apatite, zircon, baryte, pyrite and pyrrhotite. Zirconolite from inactive quarry 2 km SW of Rabí occurs in spinel-hydroxylclinohumite marble as rare crystals to 0.4 mm. The assemblage of accessory minerals is similar as in the sample from Velké Hydčice, but minute baddeleyite is also present. The zirconolite crystals from Velké Hydčice and Rabí are completely metamict, show a complex zoning due to variation in U (2.00–7.49 wt. % UO2) and Th (0.96–3.17 wt. % ThO2). Narrow rims of zirconolite II, rich in U and Th (7.9–14.6 UO2 and 3.1–5.5 ThO2), are present around zirconolite I from Rabí. REE and Y contents are low and zirconolite has a regular stoichiometry. The sample of dolomite-calcite marble with forsterite and hydroxylclinohumite from Cudrovice near Prachatice contains rare zirconolite, which shows composition similar to zirconolite II from Rabí. Calcite marble with chondrodite, phlogopite from Modlenice near Vimperk contains rare zircon with baddeleyite and accessory tremolite, Zn-spinel, apatite, sphalerite, fluorite and ilmenite. Somewhat similar occurrence of baddeleyite is recorded from clinohumite-rich calcite marble from Malenice near Volyně. Geikielite from Velké Hydčice and Rabí contains dominantly ca. 60 mol. % geikielite and 40 % ilmenite, ilmenites from Cudrovice and Malenice are magnesian ilmenites. Hydroxylclinohumite, forsterite and spinel marbles from Rabí and Velké Hydčice carrying zirconolite are confined to local narrow domains (zones) about 1 metre wide, which may suggest possible role of fluid import associated with granitoid intrusions. However, the evidence available is not sufficient to accept this interpretation as proved. The CHIME zirconolite dating yields age 339 ±10 Ma, which is consistent with crystallization age of magmatic rocks of the Southern part of the Central Bohemian Pluton (c. 336–346 Ma).
 
Key words: zirconolite, baddeleyite, geikielite, marble, Moldanubicum, Czech Republic.
Renata Čopjaková, Czech Geological Survey, Leitnerova 23, 658 69 Brno; and Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, e-mail: copjakova@sci.muni.cz 
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Novák, M. 2008
Bazzit Be3Sc2Si6O18 z lokality Kožichovice II, nový minerál pro NYF pegmatity třebíčského plutonu. Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 94, 53.59.
Bazzite azzit Be3Sc2Si6O18 from the locality Kožichovice II, new mineral for NYF pegmatites of the Třebíč Pluton, Czech Republic.
Bazzite was identified using electron microprobe as very rare secondary phase after primary beryl at euxenite-subtype pegmatite Kožichovice II. Small elongated euhedral crystals, up to 50 µm long, occur in thin vein (quartz ~ bavenite > beryl II ~ kaolinite(?) > bazzite) cutting and replacing euhedral crystal of primary beryl I. Bazzite is Na,Mg,Fe-enriched showing high contents of Sc (1.13-1.22 apfu; 12.79-13.80 wt.% Sc2O3), Mg (0.41-0.64 apfu; 2.73-4.23 wt.% MgO), Na (0.38-0.48 apfu; 1.96-2.43 wt.% Na2O), Fe (0.09-0.33 apfu; 1.07-3.91 FeOtot), Ca (0.10-0.16 apfu; 0.91-1.53 wt.% CaO), and Mn (0.02-0.03 apfu; 0.23-0.40 wt.% MnO). High concentrations of Mg, Fe and Na and negative correlation R+ + R2+/R3+ indicate the substitution CH0 OR3+ = CHR+OR2+ in bazzite. Bazzite from Kožichovice differs from other bazzite in granitic pegmatites by Mg >> Fe and high Ca contents. It is likely the only known secondary bazzite formed after primary beryl I besides secondary bazzite after thortveitite. Bazzite (both primary and secondary) typically crystallized later than beryl in granitic pegmatites.
 
Key words: bazzite, beryl, bavenite, electron microprobe, NYF pegmatite, Třebíč Pluton, Czech Republic
Milan Novák . Department of Geological Sciences, Masaryk University, Brno, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic, mnovak@sci.muni.cz 
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Buriánek, D., Čopjaková, R., 2008
Turmalíny ze svorů svrateckého krystalinika. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 61–79.
Tourmaline from the mica schist of the Svratka Crystalline Complex
Tourmaline is a typical accessory mineral for most of micaschists in the Svratka Crystalline Complex. Based on petrographic and chemical data, two main generations of tourmaline have been distinguished. The first generation (tourmaline cores) corresponds to the prograde metamorphic event characterised by mineral assemblage Ms+Bt+Tu±Ky±St. The second generation of tourmaline (tourmaline rims) formed during exhumation of the Svratka Crystalline Complex, simultaneously with decompression breakdown of staurolite. Microprobe analyses of tourmalines reveal a compositional variation between Al-rich schorldravite to dravite (XFe 0.22–0.61; Al 5.88–6.77 apfu; Na 0.45–0.91 apfu). Tourmaline rims are typically enriched in Fe, usually enriched in Al and depleted in Mg, Na, Si relative to tourmaline cores.
 
Key words: tourmaline, schorl-dravite, boron, metamorphism, mica schist, Svratka Crystalline Complex, Czech Republic.
David Buriánek, Czech Geological Survey, Leitnerova 23, Brno, e-mail: david.burianek@geology.cz
Renata Čopjaková, Institute of Geological Sciences, Masaryk University and Czech Geological Survey, Kotlářská 2, 611 37 Brno, e-mail: copjakova@sci.muni.cz 
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Cempírek J., Strunga V., Škoda R., 2008
Desilikovaný pegmatit s OH-bohatým fluorapatitem a niobovým rutilem z Utína u Havlíčkova Brodu. Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 93, 81–89.
Desilicated pegmatite with OH-rich fluorapatite and niobian rutile from Utín near Havlíčkův Brod
Mineral assemblages of strongly desilicated granitic pegmatite at Utín near Havlíčkův Brod were examined. The pegmatite crosscuts a small serpentinite body. Prevailing mineral of the pegmatite is a massive chlorite; it encloses relics of plagioclase, fresh phlogopite and accumulations of phlogopite with macroscopically red apatite, colored by thin veinlets of Fe-oxides. Hyalophane (K, Ba-feldspar), scheelite, Nb-rutile, uraninite and zircon were found in microscopic grains. Chlorite occurs in at least three generations, chlorite I and II replaces plagioclase, chlorite III fills fissures in older minerals. Plagioclase is preferentially replaced along twinning lamellae. Phlogopite is a primary mineral; it remained stable during replacement processes. Apatite is a member of fluorapatite-hydroxylapatite (FAp0.6–0.7HAp0.3–0.4) solid solution with slightly elevated content of Fe, Mn and Mg, and low content of Y+REE. Nb-rutile contains 7.33 wt. % of Nb2O5, 2.03 wt. % Ta2O5 and 1.49 wt. % SnO2. Desilication of the pegmatite is most probably related to the hydrothermal alteration processes in the host serpentinite.
 
Key words: granitic pegmatite, desilication, serpentinite, Moldanubicum
Jan Cempírek, Moravian Museum, Dept. of Mineralogy and Petrography, Zelný trh 6, 659 37 Brno; e-mail: jcempirek@mzm.cz
Vladimír Strunga, Institute of Geological Sciences, Masaryk University, Kotlářská 2, 61137 Brno
Radek Škoda, Institute of Geological Sciences, Masaryk University, Kotlářská 2, 61137 Brno
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Dolníček Z., Kropáč K., Lehotský T., Škoda R., Jačkova I., 2008
Nove petrografické, mineralogické a paleontologické výzkumy v lomu Podhůra (kra Maleníku, moravskoslezský kulm). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93: 91.112.
New petrological, mineralogical and palaeontological research in the quarry Podhůra (Maleník Block, Moravo- Silesian Culm)
The quarry Podhůra is situated near the contact of the Bohemian massif and Western Carpathians. There are exposed Lower Carboniferous sedimentary rocks belonging to Culm facies of the adjacent parts of the Bohemian massif.
Within the shales and fine-grained greywackes, fossils of Archaeocalamites scrobiculatus and Archaeocalamites sp. have been discovered recently.
A swarm of steep NW.SE-trending dykes of strongly altered igneous rock was found. The rock is composed mainly of albite, K-feldspar, chlorite (clinochlore), and amphibole (tschermakite to magneziohastingsite). Minor constituents are quartz, pyroxene (diopside-augite), titanite, ilmenite, apatite, pyrite, calcite, prehnite and epidote. The modal and chemical compositions are equivalent to alkalinefeldspar syenite and basaltic trachyandesite, respectively. The rock is enriched in both the litophile elements (Ba, Sr, Rb, Zr) and the transitional metals (V, Ni, Cr, Zn). Chondrite-normalized REE pattern shows LREE enrichment and no Eu anomaly. The near-zero δ34S value of accessory pyrite from the least altered part of the dyke suggests an orthomagmatic source of sulphur. Based on geological position and geochemical features, the magmatic rock may be easily parallelized with Late Variscan post-tectonic lamprophyric dykes of the Bohemian massif. However, it was subject of extensive post-magmatic hydrothermal alkaline metasomatism which altered mafic silicates and plagioclase into hydrous mineral phases and alkaline feldspars.
Products of three different hydrothermal systems were recognized to be hosted within the igneous rock: 1) Amygdule paragenesis composed of quartz, chlorite, prehnite, epidote and calcite is the oldest one. The origin of this mineralization was probably connected with above mentioned post-magmatic hydrothermal alteration of the host rock, and was possibly related to activity of meteoric waters (fluid δ18O around -5 ‰ SMOW, salinity around 2 wt. % NaCl equiv.). 2) The superimposed monomineralic calcite mineralization forms NW.SE and N.S striking steep veins. The fluid inclusions are characterized by very low homogenization temperatures (35.81 °C), Ca-Na-Cl nature and high fluid salinities (22-27 wt. % salts). Both the field and fluid inclusion parameters are comparable with post-Variscan vein-type mineralizations occurring along the eastern margin of the Bohemian massif. However, the calculated fluid δ18O values are very low (-10 ‰ SMOW). Several attempts are introduced to explain the latter, but the problem is not fully resolved. 3) The youngest monomineralic calcite vein mineralization strike NW-SE and E-W. Low homogenization temperatures (54.87 °C), low fluid salinities (up to 3.7 wt. % NaCl equiv.), low δ13C values and near-zero fluid oxygen isotope signature are typical features. The formation conditions can be compared to the Tertiary mineralization in this area, originating from fluids of marine and/or meteoric provenance.
 
Key words: Moravo-Silesian Culm, magmatic dyke, hydrothermal mineralization, fluid inclusions, stable isotopes, trace elements, phytopalaeontology
Zdeněk Dolníček, Kamil Kropáč, Tomáš Lehotský, Department of Geology, Palacký University, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc, Czech Republic, e-mail: dolnicek@prfnw.upol.cz
Radek Škoda, Institute of Geological Sciences, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic, e-mail: rskoda@sci.muni.cz
Ivana Jačková, Czech Geological Survey, Stable Isotope Lab, Geologická 6, 152 00 Praha 5 - Barrandov, Czech Republic.
___________________________________________________________________________________
Abstract - Slobodník, M., Hurai, V., Čopjaková, R., 2008
Variská syntektonická fluida generovaná z paleozoických sedimentů Moravského krasu a Drahanské vrchoviny. Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 113–126.
Variscan syntectonic types of fluids generated from Palaeozoic sequences of the Moravian Karst and Drahany Upland
Variscan hydrothermal calcite±quartz, quartz±chlorite±calcite veins are widespread in Palaeozoic sedimentary sequences of the Moravian Karst and the Drahany Highland. Veins developed in two main lithological types, in limestones and siliciclastic rocks (greywackes, conglomerates, shales), and their hydrothermal minerals have been investigated using microthermometric methods. The revealed variability in fluid types trapped in inclusions reflects the lithology of host rocks and/or structural aspects. The H2O–NaCl fluid system is responsible for precipitation of veins in limestones and coarse-grained siliciclastics (greywackes). Inclusions in vein minerals from the sequences with shales within shear zones contain CH4±CO2 and H2O–NaCl±CH4 fluids. Organic matter in rocks has been transformed and aqueous and organic fluids have been derived by deformation processes at elevated temperatures. The coexistence of those fluids enabled calculation of trapping P-T conditions. Revealed temperatures (Th = 85–275 °C) point to regional trends as documented by reflectivity of organic matter reported before. Some local conditions, however, differ from the trend. Within a shear zone, highly variable temperatures (up to 283 °C) and pressures (180–1200, max. up to 2040 bar) may result from friction overheating and pressure fluctuations along thrusts planes.
 
Key words: Drahany Upland, Palaeozoic, limestones, siliciclastics, Variscan fluids
Marek Slobodník (marek@sci.muni.cz), Renata Čopjaková, Institute of Geological Sciences, Masaryk University, Kotlářská 2, CZ-61137, Brno, Czech republic
Vratislav Hurai, Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Dúbravská cesta 9, SK-84005 Bratislava 45, Slovak republic
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Polách, M., Dolníček, Z., Malý, K., 2008
Hydrotermalni mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 127.135.
Hydrothermal mineralization at the locality Pindula near Frenštat pod Radhoštěm (Silesian Unit, Outer West Carpathians)
Studied locality Pindula is situated in the Beskydy Mts. which are formed by the Silesian Unit. Dark clayey siderite (i.e., pelosiderite) concretions present in Lower Cretaceous grey claystones belonging to the Lhotka Formation host the hydrothermal mineralization. Occurrence of hydrothermal minerals is restricted only to "gdesiccation fissures" within the pelosiderite. The hydrothermal assemblage is very simple, composed of older siderite (showing identical chemical composition as the siderite in host pelosiderite) and younger brown calcite. Homogenization temperatures (Th) of primary fluid inclusions hosted by calcite are between 54 and 105 °C and fluids have low salinities (0.9-1.9 wt. % NaCl equiv.). Chondrite-normalized REE pattern of calcite shows negative Eu anomaly indicating crystallization in reducing environment. Both siderite and calcite are characterized by positive calculated fluid δ18O values (ca. +4 to +8 ‰ SMOW) and negative fluid δ13C values (-18 to -21 ‰ PDB). The origin of the mineralization is evidently related to the diagenetic processes that took place in the host rocks.
 
Key words: Silesian Unit, diagenetic mineralization, calcite, siderite, fluid inclusions, stable isotopes, REE
Martin Polách, Zdeněk Dolníček, Department of Geology, Faculty of Science, Palacky University, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc, e-mail: Giraffe@seznam.cz; dolnicek@prfnw.upol.cz
Karel Malý, Muzeum Vysočiny, Masarykovo nám. 55, 586 01 Jihlava, Czech Republic, e-mail: malykarel@post.cz   
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Buriánek, D., 2008
Mafické enklávy v diatexitických migmatitech svrateckého krystalinika, Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 137–150.
Mafic enclaves from the diatexite migmatites in the Svratka crystalline complex
Metatexite and diatexite migmatites are widespread in the Svratka crystalline complex (SCC). Their geochemical character is close to melts that originated by a dehydration melting of micas. Petrological and geochemical (Rb, XFeO, W, Be, Sn) variations are result of fractional crystallization of the melt and variable degrees of melt-restite separation. Two distinct types mafic enclaves can be distinguished: (1) Biotite-rich enclaves with muscovite characterized by high content of REE, Y, Th, U, Zr, Hf, P and (2) Biotite to muscovite-biotite enclaves sometime with garnet or tourmaline characterized by low content of REE, Y, Th, U, Zr, Hf, P. Occurrence of the biotite-rich enclaves is in a good agreement with assumptions, that anatexis occurred principally through muscovite dehydratation melting locally accompanied by biotite dehydratation melting. The degree of melting during anatexis SCC based on the mineralogy and chemical composition of the metasedimentary rocks (especially Ti content in biotite). During exhumation SCC has been produced small amount of younger B-rich melt, which formed veinlets and small melt pockets in migmatites. These late stage partial melting is less effective then previous migmatitization and did not produce any significant restitic enclaves.
 
Key words: anatexis, restite, diatexite, dehydratation melting, Svratka crystalline complex
David Buriánek, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59, Brno; david.burianek@geology.cz 
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Buriánek, D., 2008
Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu, Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 151–167.
Peraluminous granite from the southern edge of the Třebíč pluton
Peraluminous granites are common rock types in the southern edge of the Třebíč pluton, Moldanubicum, Bohemian Massif. Based on petrographical data are subdivided on the biotite, garnet-biotite and tourmaline-biotite granites. Biotite and garnet-biotite granites are products biotite dehydratation melting. However biotite rich enclaves, chemical and isotopic compositions indicated that magma mixing occurs between crust derivated garnet-biotite granite melt and hybrid granitoids (durbachite). The crystalization ages granites an their enclaves obtained from monazite (CHIME, ~323 Ma) are younger then age of durbachite intrusion (~335 Ma; KOTKOVÁ et al. 2003). Biotite and garnet-biotite granites represent independent intrusion generated during initial phases postorogenic magmatic activity in the Moldanubicum, as the result interaction between late durbachite melt and crustal melt. Younger tourmaline-biotite granite and pegmatite veins were generated from B-rich and F poor residual melt on the end of the crystallisation of biotite and garnet-biotite granites.
 
Key words: peraluminous granites, enclaves, garnet, O and Nd–Sr isotopes, Třebíč pluton, Moldanubicum, Bohemian Massif
David Buriánek, Česká geologická služba, Leitnerova 22, 658 59, Brno; david.burianek@geology.cz 
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Buriánek, D., Gilíková, H., Nehyba, S., Otava, J. 2008
Studium těžkých minerálů v klastických sedimentech kambrického a devonského stáří na jihovýchodní Moravě – provenience a sedimentologie, Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 169–184.
Translucent heavy minerals from siliciclastic sediments of the Cambrian and Devonian age, SE Moravia, Czech Republic, Case study of provenance and sedimentology
Lower Cambrian and Middle Devonian siliciclastic sediments (arcoses, sandstones and conglomerates) form more than 2 km thick sedimentary cover of Brunovistulicum (Precambrian crustal blocks). Several facies identifying similar depositional environments were found both in the Cambrian and Lower and Middle Devonian siliciclastics. There were repeated transitions between the terrestrial and shallow marine conditions. The chemical composition of detrital garnets and tourmalines sampled both from the Cambrian and the Devonian sediments reflect similar provenance. Metasediments, mainly gneisses and schists as the main source rocks, were identified for the oldest parts of the Lower Cambrian sedimentary successions. Higher within the Lower Cambrian successions, a gradual decrease of granitoids in the source material was proved. There is a distinct hiatus between Cambrian and Devonian sediments. The composition of translucent heavy mineral assemblage in the Devonian sediments is strongly influenced by redeposition from older (Cambrian) sediments above the hiatus.
 
Key words: South Moravia, Cambrian, Devonian, siliciclastics, sedimentary environments, heavy minerals, provenance
David Buriánek, Česká geologická služba, Leitnerova 22, Brno, e-mail: david.burianek@geology.cz
Helena Gilíková, Česká geologická služba, Leitnerova 22, Brno, e-mail: helena.gilikova@geology.cz
Slavomír Nehyba, Ústav geologických věd PřF MU, Kotlářská 2, Brno, e-mail: slavek@sci.muni.cz
Jiří Otava, Česká geologická služba, Leitnerova 22, Brno, e-mail: jiri.otava@geology.cz 
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Boorová, D., Jansa, L., Matýsek, D., Skupien, P., Vašíček, Z., 2008
Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika). Acta Musei Moraviae, Sci. geol., 93, 185–217.
Contribution to lithology of the Cretaceous formations at the Bystrý potok section near Trojanovice (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Zone of natural outcrops of Cretaceous sediments of the Silesian Unit on the Czech territory (Outer Western Carpathians) was studied in the Bystrý potok stream by Trojanovice, between Velká Stolová near Frýdlant n. O. and Noříčí Hora near Frenštát p. R. The section consist of pelitic deposits of the Lhoty Formation, the Mazák Formation and the lower part of the Godula Formation. The thickness of the section is 323 m. 
The upper part of the Lhoty Formation represents the facies of grey clayey limestones and spotted claystones. According to planktonic foraminifera and noncalcareous dinocysts it can be assigned to the Late Albian. Uppermost part of the Lhoty Formation (an 11 m thick) consist of light grey, noncalcareous claystones with several thin horizons of dark grey claystones. Based on dinocysts they are Early to Middle Cenomanian in age. 
In the overlying beds variegated deposits of the Mazák Formation follows. Red claystones are dominant. They are intercalated with greenish-light grey claystones. The red and light colours of the claystones indicate the definitive creation of oxic conditions in the Silesian Basin. The variegated pelitic deposits are there approximately in the central part of their extent divided by a set of deposits of sandy flysch. In the sandy flysch, both greenish-grey sandstones and grey white siliceous sandstones occur. The latter sandstones correspond to the Ostravice Sandstone. According to only sporadically occurring dinocysts, the Mazák Formation in the studied section belongs from Late Cenomanian to Coniacian age. 
Grey claystones prevail in the overlying strata. Those are usually intercalated with thinner or thicker layers of at first red grey, then upwards of brown grey to reddish-brown grey claystones. In the set of the mentioned pelitic deposits, two more conspicuous layers of a sandy flysch appear (the lower one of the thickness of 38 m, the upper of the thickness of 13 m). This part is correlated with the lower part of the Godula Formation. Based on palynomorphs, these deposits belong to the Coniacian to Early Campanian. Layers of variegated claystones disappear at the top of the pelitic sequence. The grey claystones are replaced by green grey one and the number of sandy layers increases. Higher, a sandy flysch of the middle part of Godula Formation sets on.
 
Key words: Silesian Unit, Cretaceous, lithology, foraminifera, red beds, Lhoty Formation, Mazák Formation, Godula Formation
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Gregorová, R., 2008
Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from Outer Carpathians (Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 219–224, Brno. With Czech summary.
Steindachneria sp. (Steindachneriinae, Merluciidae, Gadiformes), a new fossil record of luminous hake from the Outer Carpathians (Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic)
An incomplete skeleton from the Egerian (Chattian, nannoplankton NP25 Zone) deposits of the Ždánice- Hustopeče Formation possesses the combination of characters (12–13 abdominal vertebrae, tapering caudal part of the body, remarkable development of the anterior portion of the anal fin, first interneural spine of the second dorsal is stronger than in the preceding spines) corresponding to the genus Steindachneria. This is the first record of the genus Steindachneria in the Upper Oligocene of the Paratethys. This record extends existing up to now the geographical and stratigraphical range of the genus and its occurrence in the Outer Carpathians documents its presence in the larger Mediterranean region including Paratethys.
 
Key words: Steindachneria, Gadiformes, Egerian, Ždánice-Hustopeče Formation, Czech Republic 
Růžena Gregorová. Moravian Museum, Department of Geology and Paleontology, Zelný trh 6, 659 37 Brno, Czech Republic, e-mail: rgregorova@mzm.cz 
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Gregorová, R., Zágoršek, K., 2008
Zpráva o nálezu žebra sirény (řád Sirenia) z neogenních sedimentů lokality Bulhary (okres Břeclav, Česká republika). Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 225–228, Brno.
Preliminary report of the discovery of a sirenian rib (order Sirenia) from the Neogene sediments at Bulhary locality (Břeclav district, Czech Republic).
A siren (mermaid) rib from the Badenian sediments at Bulhary site is described here. It is the first record of siren remains from Badenian sediments from Moravian part of Vienna Basin and the second one from the Czech Republic.
 
Key words: siren rib, Sirenia, Badenian, Vienna Basin, Czech Republic
Růžena Gregorová, Moravské museum, Oddělení geologie a paleontologie, Zelný trh 6, 659 37, Brno, e-mail: rgregorova@mzm.cz
Kamil Zágoršek, Národní museum, Oddělení paleontologie, Václavské nám. 68, 115 79 Praha, e-mail: kamil_zagorsek@nm.cz 
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Vlačiky, M., Sliva., Ľ., Tóth, Cs., Karol, M., Zervanová, J., 2008
Fauna a sedimentológia lokality Nová Vieska (vilafrank, SR). Acta Musei Moraviae, Sci. Geol., 93, 229–244 (with English summary).
The fauna and sedimentology of the locality Nová Vieska (Villafranchian, SR).
The presented paper summarizes informations from the recent palaeontological and sedimentological research at the locality of Nová Vieska (Slovak Republic). Sedimentological data refer to sedimentation in the conditions of a relatively great braided river. The assemblage of large mammal fauna from the locality is a typical example of the transitional fauna at the time of “Mammuthus-Equus” event, 2,6 milions years ago. Characteristic taxa from the locality are Mammut borsoni, Anancus arvernensis, Mammuthus meridionalis, Stephanorhinus jeanvireti, Stephanorhinus etruscus etruscus, Eucladoceros sp., Metacervoceros rhenanus, ?Croizetoceros sp., and Sus strozzii. The fossil material of Stephanorhinus megarhinus from older time period is most likely redeposited.
 
Key words: Villafranchian, Slovakia, Nová Vieska, fauna, sedimentology
Martin Vlačiky, Department of Geological Sciences, Faculty of Science, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37, Brno, Czech Republic, e-mail: vlaciky@sci.muni.cz, martin.vlaciky@gmail.com
Ľubomír Sliva, Department of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Comenius University, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovak Republic, e-mail: sliva@nic.fns.uniba.sk
Csaba Tóth, Department of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Comenius University, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovak Republic, e-mail: csabamamut@yahoo.com
Michal Karol, Department of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Comenius University, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovak Republic, e-mail: michalkarol@azet.sk
Júlia Zervanová, Department of Geology and Palaeontology, Faculty of Science, Comenius University, Mlynská dolina, 842 15, Bratislava, Slovak Republic, e-mail: lia20@gmail.com 
___________________________________________________________________________________
 Abstract - Musil, R., 2008
Neue Bärenart von Bilzingsleben. – Acta Mus. Moraviae, Sci. geol., 93, 245–246.
The new bear species from Bilzingsleben
The description of the new bear species appeared in the journal MUNIBE. Since the used species name „hercynicus“ pre-existes, I rename this bear with the new name Ursus ambiguus sp.n.
 
Key words: Bilzingsleben, rename of Ursus hercynicus sp.n.
Rudolf Musil, Brno, Institute of Geological Sciences, Masaryk University, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Czech Republic. E-mail: rudolf@sci.muni.cz   
 
vyrobila www.omegedesign.cz