E-shop > Obsah Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae > 87/2002

E-shop

  

Kalendář akcí

Červenec 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
Pátek, 03.07.2020
4
7
8
9
10
11
12
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Exkurze
Zábava
Přednáška
Vernisáž

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 90/2005

Obsah - Inhalt - Contents
  
Houzar, S., Malý, K.: Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě Übersicht der Mineralogie, der Lagerstättenverhältnisse sowie der Geschichte des Erzreviers Štěpánov in Westmähren5
 


 Fojt, B., Mixa, P.: Kamenná hora u Ferdinandova - primární výskyt zlata při hranici desenské a vrbenské skupiny silezika (Jeseníky) Kamenná hora Mt. near Ferdinandov - the primary gold occurrence at the contact of Desná Unit and Vrbno Group - Silesicum (Czech Republic)61
 


 Malý, K., Dobeš, P.: Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika) Mineralogy of polymetallic ore occurences near Maršov and Javůrek villages (Svratka Dome, Moravicum)75
 


 Filip, J., Houzar, S., Sulovský, P.: Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava Allanite and its alteration products from pegmatite and skarn near Rešice, Western Moravia, Czech Republic87
 


 Kvítková, L., Buriánek, D.: Chemické složení granátů spraší v Dyjskosvrateckém úvalu Chemical Composition of Garnets from Loess Deposits in the Dyje-Svratka Ravine103
 


 Slobodník, M.: Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek Hydrothermal vein-type mineralisation of the Moravian karst area, Moravia, CR: insight from type of fluids and P-T conditions point of view113
 


 Houzar, S., Novák, M.: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: II. Kalcitické mramory Contribution to the knowledge of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Uplands: II. Calcite marbles137
 


 Buriánek, D., Novák, M.: Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit Contribution to the knowlege of provenance of pebbles from the Upper Viséean conglomerates in the Drahany Hights: III. Orbicular tourmaline-bearing granite145
 


 Ivanov, M.: Stručný přehled historie paleontologického bádání v permokarbonu boskovické brázdy na Moravě a perspektivy ochrany stávajících lokalit A brief outline of the history of palaeontological investigations in the Permo-Carboniferous of the Boskovice Furrow (Moravia) and prespectives of the protection of existing localities153
 


 Musil, R.: Das Studium der Pferde aus der Lokalität Grubgraden Studium nálezů koní z lokality Grubgraden165
 


 Houzar, S.: Zemřel doc. Ing. Dušan Němec221
 


 Příspěvky z výzkumu Šošůvských jeskyní v Moravském krasu v letech 1998-2001223
 


 Janíček, M.: Rekonstrukce Sloupsko-Šošůvských jeskyní225
 


 Kadlec, J., Pruner, P., Venhodová, D., Hercman, H., Nowicki, T.: Stáří a geneze sedimentů v Šošůvské jeskyni (Moravský kras, Česká republika) Age and genesis of cave sediments in the Šošůvská Cave (Moravian Karst, Czech Republic)229
 


 Zeman, J.: Geochemie jeskynních sedimentů Šošůvské jeskyně v Moravském krasu Geochemistry of Šošůvka cave sediments in Moravian Karst245
 


 Vít, J., Otava, J.: Fluviální sedimenty Šošůvských jeskyní Fluvial sediments of the Šošůvka cave (Moravia, Czech Republic)265
 


 Doláková, N.: Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného systému profilu v jeskyni Kůlna Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka Cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna cave (Moravian Karst)275
 


 Valoch, K.: Záchranný výzkum v Šošůvských jeskyních u Sloupu v Moravském krasu Rescue excavation in the Šošůvka Caves near Sloup in the Moravian Karst289
 
vyrobila www.omegedesign.cz