E-shop » Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 99/1 2014

Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae 99/1 2014

  • Napsal: Stanislav Houzar
  • ISBN: 1211-8796
  • Rozsah: 110 stran
  • Formát: 168×240 mm
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: 2x ročně
  • Dostupnost: vyprodáno

Cena s DPH: 155 Kč

 
  • Popis
  • Ukázková kapitola ke stažení

TOMAN, J.: Zeolity z lokalit České republiky ve sbírce Moravského zemského muzea v Brně / Zeolites from localities of the Czech Republic in the collection of the Moravian Museum, Brno

VÍŠKOVÁ, E.: Arzenová supergenní mineralizace a chování arzenu na odvalech polymetalického ložiska Dlouhá Ves u Havlíčkova Brodu na Českomoravské vrchovině / Arsenic supergene mineralisations and arsenic behaviour in waste dumps of base-metal deposit Dlouhá Ves near Havlíčkův Brod (Českomoravská vrchovina Highlands)

HOUZAR, S.: Andradit-meionit-pyroxenová hornina v amfibolitu z kontaktu korundového pegmatitu v Pokojovicích, moldanubikum, západní Morava / Andradite-meionite-pyroxene rock in amphibolite from the contact of corundum pegmatite at Pokojovice, Moldanubian Zone, Western Moravia

LOSERTOVÁ, L., BUŘIVAL, Z. & LOSOS, Z.: Minerální asociace Sn-W zrudnění z Ovesné Lhoty u Světlé nad Sázavou, Česká republika / Mineral assemblage of Sn-W ores from Ovesná Lhota near Světlá nad Sázavou, Czech Republic

BURIÁNEK, D., BUBÍK, M. & GILÍKOVÁ, H.: Petrografie a geochemie jílovců a slínovců godulského vývoje slezské jednotky Západních Karpat / Petrography and chemical composition of mudstones and marls of the Silesian Unit (Godula facies; Western Carpathians)

MATÝSEK, D. & JIRÁSEK, J.: Železité konkrece z pískovny Závada u Hlučína (Slezsko, Česká republika) / Iron oxide concretions from the sandpit Závada near Hlučín (Silesia, Czech Republic)

ROBLÍČKOVÁ, M. & KÁŇA, V.: Jeskyně Studená v Moravském krasu, paleontologický výzkum Studená Cave in Moravian Karst, paleontological research

 
vyrobila www.omegedesign.cz