O muzeu > Přehled oddělení > Ústav Anthropos > Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. - Bibliografie

O muzeu

 

Kalendář akcí

Leden 2022
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30
31

Přednáška

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. - Bibliografie

Soupis publikovaných prací (bez recenzí a novinových článků)

1978 / 1979 /

1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 /

1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 /

2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 /

v tisku /

 


1978

 • Nová paleolitická stanice u Divák, okr. Břeclav. PV AúB 1976, 13.
 • Nové paleolitické nálezy z jižní části Moravského krasu. PV AúB 1976, 13 a 1 tab.

1979

 • Die Herkunft des Szeletien im Lichte neuer Funde von Jezeřany. AMM sci. soc. 64, 45-78.
 • Pěstní klín z Karolína, okr. Kroměříž. Archeologické rozhledy 31, 571-572 a 2 tab.

1980

 • Význam moravských lokalit pro koncepci aurignacienu. Archeologické rozhledy 32, 48-71.
 • Nové paleolitické lokality Milovice a Lhotka, okr. Kroměříž. Studie muzea v Kroměříži 1, 36-42.
 • L'Aurignacien en Moravie et sa structure statistique. In: Colloque international L'Aurignacien et le Gravettien dans leur cadre écologique, 163-172. Nitra.
 • PHDr. Karel Valoch šedesátníkem. Slovácko 22, 119-120.

1981

 • Dvě drobné lokality aurignacienu u Vedrovic, okr. Znojmo. SPFFBU E 25, 276-281.
 • The Acheulian Finds from Karolín (Moravia). Anthropologie 19, 27-32.
 • Die Bohunicien-Station bei Podolí (Bez.: Brno-Land) und ihre Stellung im beginnenden Jungpaläolithikum. AMM sci. soc. 66, 7-45.
 • Paleolitické malby v Mladečských jeskyních? Lidé a země 31, 137-138.

1982

 • Variabilita paleolitických industrií a lidské chování. Archeologické rozhledy 34, 622-647.
 • Estetické projevy a typologické zvláštnosti kamenné industrie moravského aurignacienu. AMM sci. soc. 67, 17-30.
 • L'Aurignacien en Moravie. In: Aurignacien-Périgordien-Gravettien. Réunion de Cracovie - Nitra 1980, 229-240. ERAUL 13/2, Liege.

1983

 • Kulturtraditionen. Besiedlungsstabilität und Umwelteinfluss im Alt- und Mittelpaläolithikum. EAZ 24, 551-557. Berlin.
 • Paleolitická stanice u Bělova (okr. Kroměříž). Příspěvek k otázce homogenity celků moravského aurignacienu. AMM sci. soc. 68, 21-41.

1984

 • Aurignacká stanice u Divák (okr. Břeclav). Příspěvek k problematice stability osídlení v paleolitu. SPFFBU E 29, 7-26.
 • Typologické, chronologické, a sociální aspekty štípané industrie. In: E. Kazdová et al.: Těšetice-Kyjovice I, 212-231. FF UJEP Brno.
 • Le Bohunicien, un nouveau groupe culturel en Moravie. Quelques aspects psycho-technologiques du développement des industries paléolithiques. L'Anthropologie 88, 209-220. Paris.
 • Technologie a použité suroviny štípané industrie moravského aurignacienu. Archeologické rozhledy 36, 601-628.

1985

 • Das Frühaurignacien von Vedrovice II und Kupařovice I in Südmähren. Anthropozoikum 16, 107-203 (s K. Valochem a kol., vlastní část 110-163).
 • La signification culturelle des industries paléolithiques: l'approche psychosociale. In: M. Otte ed.: La signification culturelle des industries paléolithiques, 92-114. BAR international series 239, 92-114. Oxford.
 • Úvahy o pracovních a sociálních aspektech pravěké broušené industrie. AMM sci. soc. 70; 17-36.
 • Přehled paleolitického osídlení Lysické sníženiny a blízkého okolí. PV AúB 1983, 10-17 a 10 tab. (s A. Štrofem).
 • Nové paleolitické nálezy z Tišnovska. PV AúB 1983, 17-19 a 1 tab. (s J. Doleželem).
 • Příspěvek k lokalizaci paleolitických nálezů z okolí Brna-Líšně. PV AúB 1983, 19-21 a 2 tab.

1986

 • From the Middle to the Upper Palaeolithic- A Moravian Perspective. Sep. 1-17 in: The World Archaeological Congress, The Pleistocene Perspective, Vol. I. Southampton.
 • Finds from the Pleniglacial B from the territory of Czechoslovakia and the question of the Epiaurignacian Settlement. Sep. 1-14 in: The World Archaeological Congress, The Pleistocene Perspective, Vol. II. Southampton.
 • Hlavní směry archeologických výzkumů v Moravském krasu. In: Chráněná krajinná oblast Moravský kras. Sborník příspěvků k 30. výročí vyhlášení CHKO, 47-56 (s V. Souchopovou). Blansko.
 • Kapitoly "Přírodní prostředí a člověk" a "Starší doba kamenná (Paleolit)", in P. Koštuřík ed. Pravěk Třebíčska, str. 13-18, 31-56. Brno-Třebíč.
 • Pointes foliacées et la technique Levallois dans le passage Paléolithique moyen/ Paléolithique supérieur en Europe centrale. In: Colloque international L'Homme de Néandertal, édition anticipée, 257-270. Liege.

1987

 • Vyvinutý micoquien z návrší Horky u Bořitova - první výsledky. AMM sci. soc. 72, 21-44.
 • Revize paleolitických lokalit z východního okolí Brna. PV AúB 1984, 14-18 a 2 tab.
 • Další doklad přítomnosti paleolitického člověka na Hradisku u Obřan. Ibidem str. 19.
 • Dvě drobné paleolitické lokality na Kyjovsku. Ibidem str. 18-19.
 • Stopa aurignacienu u Kadova. Ibidem str. 19.
 • Historický přehled (prehistorie). In: E. Nováčková ed.: Okres Třebíč, 31-32. Praha.
 • Drobné lokality micoquienu v okolí Brna. SPFFBU E 32, 7-18.
 • Pravěk Stránské skály. Věda a život 32, 629-631.
 • Aurignacien na Moravě - L'Aurignacien en Moravie. Studie Muzea Kroměřížska 87, monografie 128 str., 50 tab. Kroměříž.

1988

 • Za nejstaršími obyvateli Kounicka. Kounický zpravodaj, únor 1988, 7-8.
 • Pointes foliacées et la technique Levallois dans le passage Paléolithique moyen/ Paléolithique supérieur en Europe centrale. In: Colloque international L'Homme de Néandertal, vol. 8 - La Mutation, 125-131. ERAUL 35, Liege.
 • Dictionaire de la préhistoire A. Leroi-Gourhan. Hesla Bečov, Bohémiem, Bojnice, Bořitov, Gánovce, Krumlovien, Kůlna, Přezletice, Šipka, Stránská skála, Švédův stůl, Taubachien. PUF Paris.
 • A Gravettian Site with Mammoth-bone dwelling in Milovice (South Moravia). Anthropologie 26, 105-112.
 • Role levalloiské techniky a listovitých hrotů ve starší fázi mladého paleolitu na Moravě. AMM sci. soc. 73, 3-13.
 • Discovery of a Gravettian Mammoth bone Hut at Milovice (Moravia, Czechoslovakia). Journal of Human Evolution 17, 787-790. Academic Press, Orlando etc.
 • Život paleolitických lovců. Věda a život 23, 671-674.
 • Objev příbytku lovců mamutů. Věda a život 23, 21-23.
 • Byli naši předkové dlouhorukými trpaslíky? Věda a život 23, 520-521.

1989

 • The Early Aurignacian Industry from Vedrovice II (Southern Moravia) and the Question of the Aurignacian Origins. Anthropologie 27, 251-264.
 • Excavations of the Paleolithic Site of Milovice I (Southern Moravia) in the year 1988. Anthropologie 27, 265-271.
 • Mladopaleolitické nálezy z Mladečských jeskyň - The Upper Paleolithic Finds from the Mladeč Cave. AMM sci. soc. 74, 35-54.
 • La cabane des chasseurs de mammouth de Milovice (Moravie du Sud). L'Anthropologie 93, 887-892. Paris.
 • Výzkum mladopaleolitické stanice u Milovic - výsledky tří uplynulých sezón. In: Současný stav a perspektivy výzkumu kvartéru, 102-114. MM, Brno.
 • Paleolit. In: L. Belcredi ed: Archeologické lokality a nálezy okresu Brno-venkov, 8-32. Brno.

1990

 • Dva nástroje staropaleolitického typu ze západní Moravy. Archeologické rozhledy 42, 206-207.
 • Sekáč staropaleolitického typu z Milovic. Archaeologia Juvenis I, 12-13.
 • Výzkum tábořiště lovců mamutů u Milovic (okr. Břeclav) v letech 1986-1987. PV AúB 1987, 18-19 a 2 tab.
 • Štípaná industrie kultury s moravskou malovanou keramikou v jihozápadní části Moravy. AMM sci. soc. 75, 17-37.
 • Zdeněk Burian, peintre d'un monde disparu. In: Peintres d'un monde disparu, 57-60. Solutré.
 • La signification des pointes foliacées dans l'Aurignacien et dans le Type de Míškovice. In: J.K. Kozlowski ed: Les indutries à pointes foliacées du Paléolithique supérieur Européen, 224-232. ERAUL 42, Liege.
 • A settlement od Mammoth Hunters near Milovice. Excursion guide ENVIEGO 1990, 1-2. Brno.
 • Sillimanitová sekerka z Výčap (okr. Třebíč). Archeologické rozhledy 42, 94-96 (s S. Houzarem).
 • La chasse au mammouth dans le site de Milovice et dans le Pavlovien sous ses aspects sociaux. In: Colloque international La chasse dans la préhistoire, pré-actes, 28. CEDARC, Treignes.

1991

 • Ochota na mamontov v gravetskoj stojanke "Milovice" v južnoj Moravii. In: VI. koordinacionnoje sověščenije po izučeniju mamontov i mamontovoj fauny, 40-41. AN SSSR, Leningrad.
 • Mladopaleolitická stanice s radiolaritovou industrií v Brně-Jundrově. AMM sc.soc. 76, 19-29.
 • The Micoquian Open-air site of Ráječko I (distr. of Blansko). The Land-use in the Moravian Middle Paleolithic. Anthropologie 29, 29-38.
 • Ojedinělý typ paleolitické harpuny z Dolních Kounic. Archeologické rozhledy 43, 145-146.
 • Štípaná industrie KZP z pohřebiště v Brně - Holáskách. AMM sc. soc. 76, 57-58.
 • Část prehistorie, in: Okolí Brna, Moravský kras, 27-29, 166-332 passim. Olympia, Praha.
 • L'Aurignacien morave dans son contexte géographique et culturel. In: V.Chirica ed. Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen, 105-162. Iasi.
 • The Szeletian in Czechoslovakia. Antiquity 65, 318-325.
 • Le Paléolithique supérieur en pays Tchèques: bilan quinquénnal 1986 - 1990. In: Le Paléolithique supérieur européen. Bilan quinquénnal. 67-78. ERAUL 52, Liège.
 • The Szeletian in Czechoslovakia: land use, raw materials, types of sites. Les Premières trouvailles autentiques de Paléolithique Miskolc et les questions actuelles des ind. pièces foliacées de l'Europe centrale. Résumés, 1p. Miskolc.

1992

 • L'usage de l'ivoire au Paléolithique supérieur de la Moravie. In: Le travail et l'usage de l'ivoire au Paléolithique supérieur. Résumés, 1p. Ravello.
 • The Szeletian occupation of Moravia, Bohemia and Slovakia. AMM sc.soc. 77, 35-58.

1993

 • The Aurignacian in Moravia. In:H.Knecht, A.Pike-Tay, R.White eds.: Before Lascaux. The complex record of the Early Upper Paleolithic, 37-56. CRC Press, Boca Raton etc.
 • L'utilisation des ossements et de l'ivoire du mammouth dans la construction des habitations gravettiennes et dans les rites funéraires. In: Colloque int. Industries sur matières dures animales, pré-actes p.40, Treignes.
 • L'Europe Centre-Orientale, in: J.-P. Rigaud - J.M.Geneste eds.: Les hauts lieux de la Préhistoire en Europe, 149-163. Bordaz, Paris.
 • Zahájení výzkumu paleolitické stanice Vedrovice Ia. AMM sc.soc.77, 11-22.
 • Levallois-Kernstein aus Brno-Obřany (Bez. Brno-Land). PV AúB 1989, 13. Brno 1993.
 • Le contexte archéologique des restes humaines dans la grotte de Mladeč. Actes du XIIe Congrès Int. des Sciences Pré- et Protohistoriques, vol. 2, 207-216. Bratislava.
 • Fund eines Jungburgwallzeitlichen Schläfenringes in der Höhle Pekárna. PV AúB 1989, 80. Brno 1993.
 • Case of the exploding figurines. Archaeology 46/1, 36-39 (spolu s O. Soffer, P. Vandiver a L. Seitlem)

1994

 • La Géographie de l'occupation paléolithique en pays Tchèques et le problème de l'adaptation aux régions montagneuses. Preistoria Alpina 28, 1992, 165-176. Trento 1994.
 • Dictionnaire de la Préhistoire, II. édition, (nové heslo Milovice). PUF Paris.
 • Charakteristik der Spaltindustrie. In: A. Medunová, P. Vitula: Siedlung der Jevišovice-Kultur in Brno-Starý Lískovec, 75-76. FAM 22, Brno.

1995

 • Le Szélétien de Tchécoslovaquie:industrie lithique et répartition géographique. In: Les industries à pointes foliacées d'Europe Centrale, 83-90.(Suppl.1 PALEO)
 • Starší doba kamenná (paleolit) na Moravě. In: Sborník příspěvků proslovených na I. obnoveném sjezdu Moravskoslezského archeologického klubu v Moravských Budějovicích, 33-42. Brno.
 • Pravěké osídlení jeskyň Moravského krasu. In: Moravský kras. Příloha čas. Veronica pro správu CHKO Moravský kras, 17-19. Brno.
 • L'usage de ľivoire au Paléolithique en Tchécoslovaquie. In: Le travail et ľusage de ľivoire au Paléolithique supérieur, 189-198. Ravello.
 • Pětasedmdesátiny doc. Karla Valocha. AMM sci. soc. 80, 278-279.
 • Malíř zmizelého světa. AMM sci.soc. 80, 280-281.
 • Das Paläolithikum aus der Býčí skála - Höhle. Pravěk NŘ 5, 1995, 25-38.
 • Some thoughts on the Pavlovian adaptations and their alternatives European Science Foundation workshop, Dolní Věstonice 1995, precirculated paper, 22 str.

1996

 • Mladopaleolitický hrob Brno II jako příspěvek k počátkům šamanismu. Archeologické rozhledy 48, 353-383, 537-542.
 • Spodní paleolitická vrstva z Býčí skály. K poznání mýtotvorných procesů v naší speleoarcheologii. AMM sc.soc. 81, 37-59.
 • Štípaná industrie kultury s vypíchanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích. K otázce výběru surovin v neolitu jižní Moravy. AMM sc. soc. 81, 101-109.
 • Vltavínové artefakty z Mohelna. Arch. rozhledy 48, 511-513.
 • Le Paléolithique supérieur da la République Tchèque (1991-1995). UISPP, Congrès de Forli 1996, Commission Pal. sup., Bilan 1991-1996, ERAUL 76, 115-129. Liège.
 • Prehistoric exploitation and utilisation of the Krumlovský les hornstone. In: J. Svoboda ed.: Paleolithic in the Middle Danube region, 49-66. Brno.
 • Štípaná industrie z pohřebiště u Moravské Nové Vsi-Hrušek. In: S.Stuchlík-J.Stuchlíková: Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi - Hruškách, 186-189. Studie Archeol. ústavu v Brně, XVI/1, Brno.
 • Epiaurignacien en Moravie: le changement économique pendant le deuxième interpleniglaciaire wurmien. In: XIII Int. Congress of prehist. and protohist. sciences, Colloquia, 6 - the Upper Palaeolithic, 69-81. Forli.
 • 60 let od úmrtí Jana Kniese. AMM sci.soc. 81, 205.
 • Středomoravská skupina gravettienu: periodizace versus regionalita. Pravěk NŘ 6, 7-50.

1997

 • O lidech a mamutech. K paletnologii moravského gravettienu. Archeologické rozhledy 49, 407-438.
 • Pavlovienská sídliště u Předmostí. K otázce lovu mamutů v mladém paleolitu. AMM sci. soc. 82, 3-64.
 • Prehistoric Chert Extraction and Distribution in the Krumlovský les Area (Southern Moravia). In: R.Schild, Z. Sulgostowska eds., Man and Flint, 109-115. Warszawa.
 • Mammutjaegere i Mähren. In: Missing links alive, 82-85. Copenhagen.
 • Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia. Zprávy o geologických výzkumech v r. 1996, 109-111 (spoluautoři P.Havlíček, P.Neruda, L.Smolíková). Praha 1997.
 • Neogenní sedimenty a holocénní půdy u Jezeřan - Maršovic. Zprávy o geologických výzkumech v r. 1996, 111-112 (spoluautoři P.Havlíček, P.Neruda, L.Smolíková). Praha 1997.
 • Estetické projevy moravského gravettienu. Pravěk NŘ 7, 17-37.
 • Za prof. Karlem Absolonem. Pravěk NŘ 7, 463-468.
 • Économie de matière première dans le Gravettien morave. In: Aspects biologiques et culturels des changements en Europe de la fin du Paléolithique moyen au Néolithique. Pré-actes 14, Bordeaux.

1998

 • Geografie moravského gravettienu. Památky archeologické 89, 39-63.
 • K ekonomii surovin štípané industrie moravského gravettienu. SPFFBU M3, 9-33.
 • Pravěká těžba silicitů ve střední Evropě. Pravěk NŘ 8, 3-84.
 • Gravettien východní Moravy. AMM sci. soc. 83, 3-65.
 • Výstava k jubileu prof. Karla Absolona. AMM sci. soc. 83, 181.
 • K výstavě Bohové a lidé. AMM sci. soc. 83, 182.
 • Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, Band III - Addenda, hesla Bořitov, Brno-MZM, Epiaurignacien, Jezeřany, Krumlovský les, Milovice, Míškovický typ, Tvarožná. Academia, Praha.

1999

 • Kdo byli lovci mamutů? In: M. Oliva ed.: Homo Homo Homo. Katalog k výstavě o vývoji člověka, 27-29. MZM Brno.
 • The Krumlov Forest Exploitation Area: mining techniques, chronology, symbolic meanings. In: VIII International Flint Symposium, Abstracts, 57-58. Bochum.
 • Cesta do pravěku Krumlovského lesa I - jak to začalo. Vedrovický zpravodaj, srpen 1999, 6-7.
 • Oliva, M., Neruda, P.: Gravettien severní Moravy a českého Slezska. K otázce horizontu s vrubovými hroty. AMM sci. soc. 84, 43-115.
 • Hledání domova - Rodas amaro than. AMM sci. soc. 84, 203-204.
 • Ľindustrie lithique du secteur G Milovice (Moravie du sud) et le faciès "méridional" du Gravettien morave. In: D. Sacchi ed.: Les facies leptolithiques du Nord-Ouest Méditerranéen: Milieux naturels et culturels. XXIVè Congrès Préhist. de France, Carcassonne 1994, 139-150. SPF Paris 1999.
 • Stručné gravettské odpovědi. Pravěk NŘ 9, 1999, 95-99.
 • Oliva, M., Neruda, P., Přichystal, A.: Paradoxy těžby a distribuce rohovce od Krumlovského lesa. Památky archeologické 90, 229-318.

2000

 • Le Paléolithique moyen en Moravie: les industries lithiques et leurs matières premières. In: A. Ronen and M. Weinstein-Evron (eds.): Toward Modern Humans, Yabrudian and Micoquian, 61-76 . BAR int. ser. 850, Oxford 2000.
 • Le piû antiche terrecotte dell Umanitá . In: V. Kruta et M. Lička eds.: Prime terrecotte dal cuore dell Europa, 19-21. Kronos BY editions, Castello di Spezzano.
 • Cesta do pravěku Krumlovského lesa 2. Vedrovický zpravodaj léto 2000, 14.
 • Záhada pravěké těžby v Krumlovském lese. Skládanka k výstavě, 6 str. MZM - Anthropos, Brno.
 • Brno II Upper Paleolithic Grave. In: W. Roebroeks et al. (eds.): Hunters of the Golden Age, 143-159. Leiden (též v Acta praehistorica leidensia 31, 1999, 143-159).
 • Some thoughts on the Pavlovian adaptations and their alternatives. In: W. Roebroeks et al. (eds.): Hunters of the Golden Age, 219-229. Leiden (též v Acta praehistorica leidensia 31, 1999, 219-229):
 • Gravettienská sídliště u Dolních Věstonic. AMM sc.soc. 85, 29-108.
 • K výstavě "Neznámé umění - skalní malby a rytiny mezi Černým mořem a Beringovou úžinou". AMM sc.soc. 85, 223.
 • PhDr. Vladimír Ondruš 1932-1999. AMM sc.soc. 85, 224.
 • K osmdesátinám nestora moravské archeologie. AMM sc.soc. 85, 226-228.
 • Dolní Věstonice - une révision de la stratigraphie culturelle. Anthropologie 38, 283-290.
 • Les aspects sociaux de la chasse au mammouth dans la station gravettienne Milovice (Moravie du Sud) et dans le Pavlovien. In: C. Bellier - P. Catelain - M. Otte (eds.): La chasse dans la Préhistoire, Actes du colloque int. Treignes 1990, 209-215. Anthropologie et préhistoire 111,Artefacts 8, ERAUL 51, Liège - Bruxelles - Treignes 2000.
 • Exploatační oblast rohovce v Krumlovském lese v době popelnicových polí a význam pozdních štípaných industrií. Pravěk NŘ 10, 2000, 335-364.
 • L Europe aurignacienne. In: Actes du 125e congr. national des sociétés historiques et scientifiques, L Europe, Résumés, 210. Lille 2000.
 • Projekt výzkumu a dokumentace pravěké těžní krajiny v Krumlovském lese. P. Dobeš a M. Čech (eds.): Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, 187-192. Most

2001

 • Mýtus masového hrobu z Předmostí u Přerova. K pohřebním zvyklostem moravského gravettienu. AR 53, 3-29.
 • K diskusi o nálezu lidských pozůstatků v Předmostí. AR 53, 799-801.
 • Karel Absolon. Osobnosti vědy a umění na Moravě (skládanka k výstavě, 6 str.). MZM Brno.
 • Acta Musei Moraviae. Časopis Moravského muzea. Bibliografický rejstřík archeologie. Zprávy České archeologické společnosti, suppl. 44, 24 str.
 • Paléolithique supérieur dans les pays Tchèques: bilan des travaux 1995-2000. In: P. Noiret (ed.): Le Paléolithique supérieur européen, bilan quinquennal 1996-2001, 59-72. ERAUL 97, Liège.
 • Králík, M. - Novotný, V. - Oliva, M.: Otisky prstů na Věstonické venuši. Univerzitní noviny 8, č. 3, 1-6.
 • Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou v okolí Krumlovského lesa a jejich štípané industrie. In: Konf. o otázkách neolitu a eneolitu našich zemí, Mostkovice 1999. Pravěk Suppl. 8, 197-231.
 • Čižmář, Z., Oliva, M.: K ekonomii surovin štípané industrie lidu s vypíchanou keramikou. In: Konf. o otázkách neolitu a eneolitu našich zemí, Mostkovice 1999. Pravěk Suppl. 8, 97-130.
 • Gravettienská sídliště u Pavlova. K otázce využívání silicitů krakovské jury. AMM sc. soc. 86, 45-99.
 • Sto let Časopisu Moravského muzea. AMM sc. soc. 86,191-206.
 • Anotace doktorských prací. PhDr. Martin Oliva, Gravettien na Moravě (Brno 1999). SPFFBU M6, 202-205.
 • Géographie du Paléolithique supérieur en Moravie et dans les pays voisins. In: XIVe Congres del UISPP, Pré-actes, 151-152. Université de Liège.

2002

 • Les pratiques funéraires dans le Pavlovien morave: révision critique. Préhistoire européenne, 16-17, 2000-2001, 191-214. Liège.
 • Těžní jámy, rondely, hradiska... jak se to rýmuje? In: Archeologie nenalézaného, 153-186, Praha-Plzeň 2002.
 • Využívání krajiny a zdrojů kamenných surovin v mladém paleolitu českých zemí, AR 54, 2002, 555-581.
 • Mladý paleolit českých zemí: přehled výzkumů a publikací z let 1995-2001. SPFFBU M 7, 2002, 5-21.
 • Chert extraction areas in the Krumlov Forest, Southern Moravia. In: Table ronde d'Aurillac Les matières premieres lithiques en préhistoire, pré-actes, 56.
 • Tajuplné rituály v Krumlovském lese. Vedrovický zpravodaj, prosinec 2002, 15-16.
 • Dvojité jubileum Karla Jaroslava Mašky (1851-1916) trochu aktuálněji, Pravěk 11, 2001, 401-421.
 • Gravettien Moravského krasu. AMM sci. soc. 87, 2002, 81-104.
 • Slavnostní otevření památníku prof. Karla Absolona., AMM sci. soc. 87, 219-220
 • Výstava Čína - zeme tří učení , AMM sci. soc. 87, 220-221
 • Vilém Gebauer (24.4. 1920-5.8.2001) - soukromá vzpomínka , AMM sci. soc. 87, 228-229.
 • Králík, M.- Novotný, V.- Oliva, M.: Fingerprint on the Venus of Dolní Věstonice. Anthropologie XL/2, 2002, 107-113.

2003

 • O nezanedbatelnosti neočekávatelného: štípané industrie starší doby bronzové na Moravě. AR 55, 2003, 10-46.
 • L'approvisionnement en matière première dans le Gravettien morave dans son contexte économique et social. In: J. Brůžek, B. Vandermeersch et M.D. Garralda eds. Changements biologiques et culturels en Europe de la fin du Paléolithique moyen au Néolithique, 117-128. Université Bordeaux. I. Bordeaux.
 • Géographie du Magdalénien morave sous l'aspect économique et social. In: S.A. Vasilev, O. Soffer, J. Kozlowski eds.: Perceived Landscapes and Built Environments, The cultural geography of Late Paleolithic Eurasia, 131-137. BAR int. ser. 1122, Oxford.
 • K významu akumulací mamutích kostí aneb "věda" s rozumem v koncích. Archeologické rozhledy 55, 227-271.
 • L'unité de l' Europe aurignacienne. In: R. Desbrosse, A. Thévenin (eds.): Préhistoire de l'Europe. Des origines a l'Âge du Bronze. Actes des congrès nationnaux des sociétés historiques et scientifiques, 125e Lille 2000, 213-218. CTHS Paris 2003.
 • M. Oliva - P. Neruda: Anthropologie. Bibliografický rejstřík archeologie a paleoanthropologie. Zprávy České spol. archeologické, suppl. 52, Praha 2003.
 • Gravettien okrajových zón pálavského mikroregionu a menších sídelních oblastí na Moravě. AMM sci. soc. 88, 91-132.
 • Extraction de silexite jurassique dans la forêt de Krumlov (Krumlovský les, Moravie du sud, rép. Tchèque) sous ses aspects pratiques et sociaux. In: Les matières premières lithiques en préhistoire, 245-252. Préhistoire du Sud-Est, suppl. No. 5. Cressensac 2003.
 • Pohřebiště kromaňonců v Mladečských jeskyních. 60 str., Olomouc 2003.

2004

 • Les cabanes en os de mammouth du Pavlovien morave: mythe ou réalité? Dossier d'Archéologie 291, 2004, 52-55.
 • Les sépultures au temps de mammouth. Pour la Science (version francaise de Scientific American), Dossier La vie au temps des mammouths, Avril/juin 2004, 104-109.
 • The Milovice Gravettian site. On the question of mammoth-bone depositions and dwelings. European Association of Archaeologists, Xth annual meeting Lyon France, Abstracts book 202. Lyon 2004.
 • Chert mining in the Krumlov Forest (Southern Moravia, Czech Republic). European Association of Archaeologists, Xth annual meeting Lyon France, Abstracts book 49-50. Lyon 2004.
 • Janák, J,.- Oliva, M. - Přichystal, A. - Grepl, E.: Hromadný nález silicitových čepelí z Bernatic nad Odrou, okr. Nový Jičín. Příspěvek ke komunikační funkci Oderské brány v eneolitu a na počátku doby bronzové. In: K poctě Vladimíru Podborskému, 167-175. FF MU Brno 2004.
 • Flint mining, Rondels, Hillforts... Symbolic works or too much free time? Archeologické rozhledy 56, 2004, 499-531.
 • Vyvinutý szeletien z lokality Ondratice Ia - Malá Začaková. AMM sci. soc. 89, 2004, 59-81.
 • Neruda, P. - Nerudová, Z. - Oliva, M.: Stratigrafie paleolitických lokalit v oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo). AMM sci. soc. 89, 2004, 3-58.
 • Profesor Jan Jelínek zemřel. AMM sci. soc. 89, 2004, 291-293.
 • Absolon, Karel. Biografický slovník Českých zemí A, 25. Praha 2004.
 • Hložek, M. - Krupa, P. - Oliva, M. - Balák, L.: Aplikace výpočetní tomografie (CT) a možnosti 3D rekonstrukcí zobrazovacích technik v archeologii. Živá archeologie 5/2004, 179-186.

2005

 • Něco archeologie. Vedrovický zpravodaj, únor 2005, 18-19.
 • K výročí Alexandra Makowského. Pravěk 13, 2003, 471-475. Brno 2005.
 • 150 let od narození Josefa Szombathyho (1853-1943). Pravěk 13, 2003, 475-480. Brno 2005.
 • L'exploitation du paysage et des ressources lithiques au Paléolithique en République Tchèque. In: D. Vialou, J. Renault-Miskovsky, M. Patou-Mathis (eds.): Comportements des hommes du Paléolithique moyen et supérieur en Europe: territoires et milieux, 107-120. ERAUL 111, Liège 2005.
 • Výzkum pravěké těžby rohovce v Krumlovském lese. AMM sci. soc. 90, 2005,161-183.
 • K pětaosmdesátinám Karla Valocha. AMM sci. soc. 90, 2005, 229-232.
 • Civilizace moravského paleolitu a mezolitu. MZM Brno 2005.
 • Palaeolithic and Mesolithic Moravia. MZM Brno 2005.
 • Šaman a jeho loutka 21 tisíc let před Kristem. Archeologie I, 2005/2, 16-29.

2006

 • Mladý paleolit v českých zemích: výzkumy, názory a publikace v letech 2001-2005. Archeol. rozhledy 58, 129-150.
 • The Upper Paleolithic finds from the Mladeč Cave. In: M. Teschler-Nicola ed.: Early Modern Humans at the Moravian Gate. The Mladeč Caves and their Remains, 41-74. Springer Verlag, Wien - NewYork.
 • Frayer, D.W. - Jelínek, J. - Oliva, M. - Wolpoff, M.H.: Aurignacian male crania, jaws and teeth from the Mladeč Caves , Moravia, Czech Republic. In: M. Teschler-Nicola ed.: Early Modern Humans at the Moravian Gate. The Mladeč Caves and their Remains, 185-272. Springer Verlag, Wien - NewYork.
 • Teschler-Nicola , M. - Czerny, C. - Oliva, M. - Schmall, D. - Schultz, M.: Pathological alterations and traumas in the human skeleton ramains from Mladeč. In: . M. Teschler-Nicola ed.: Early Modern Humans at the Moravian Gate. The Mladeč Caves and their Remains, 473-490. Springer Verlag, Wien - NewYork.
 • Brugere, A. - Fontana, L. - Oliva, M.: Mammoth Procurement and exploitation in Milovice (Czech Rep.): New Data for the Moravian Gravettian. In: UISPP - XV Congress Lisbonne, Book of abstracts I, 356.
 • Le Paléolithique supérieur dans les pays Tcheques: fouilles, opinions et publications dans les années 2001-2005. In: Le Paléolithique supérieur européen. Bilan quinquenal 2001-2006, 53-65. ERAUL 115, Liege.
 • History of excavation in Mladeč and their interpretation. Congress of the American Palaeoanthropological Society, San Juan - Puerto Rico, Book of Abstracts, 30.
 • The Krumlovský les (Southern Moravia) exploitation area: mining techniques, chronology, symbolic meaning. Der Anschnitt, Beiheft 19, 2006, 163-172.

2007

 • Paleolitická stanice Vedrovice X v exploatační oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo). AMM sci. soc. 92, 3-8.
 • Projev při otevření pavilonu Anthropos po rekonstrukci 30. června 2006. AMM sci. soc. 92, 204.
 • K otázce regionálních projevů a teritoriality v mladém paleolitu Moravy. AR 59, 2007 203-218.
 • Proměny praktických, sociálních a duchovních dimenzí pravěké těžební krajiny Krumlovského lesa. In: E. Kazdová - V. Podborský edd.: Studium sociálních a duchovních struktur v pravěku, 117-135 a 4 tab. Masarykova univerzita, Brno 2007.
 • O posvátné pravěké krajině Krumlovského lesa . Zrcadlo - nezávislý regionální čtrnáctideník, 28.11. 2007, 10.
 • Gravettien na Moravě. Disertationes archaeologicae brunenses/pragensesque 1, Brno - Praha 2007. 258 stran. ISBN 978-80-7028-315-8
 • Snahy a prohry prof. Karla Absolona za II. světové války. Sborník muzea Blansko 2007, 133-142.

2008

 • Kunst und Schmuck des Gravettien in Mähren. In: L. Steguweit (ed.): Menschen der Eiszeit, 60-73. Praehistorika Verlag, Erlangen.
 • Vedrovice a Krumlovský les v nové expozici pavilonu Anthropos v Brně. Vedrovický zpravodaj, duben 2008, 11-12.
 • Tajuplné rituály v Krumlovském lese. Vedrovický zpravodaj, duben 2008, 13-14.
 • Objev nejstarších dolů. Vedrovický zpravodaj, duben 2008, 14-15.
 • Paleolitické osídlení litické exploatační oblasti Krumlovský les. AMM sci. soc. 93, 3-38.
 • M. Oliva - P- Kostrhun: Gordon Childe Karlu Absolonovi v roce 1938. AMM sci. soc. 93, 159-160.
 • Těžební krajina Krumlovského lesa a její pravěká tajemství. In: 100 let založení muzea v Mor. Krumlově 1907-2007, 44-55, vydal MKS Mor. Krumlov.
 • Těžba rohovce v Krumlovském lese. In: Život a smrt v mladší době kamenné, 144-153. (katalog výstavy, ÚAPP Brno)
 • Mesolithischer Hornsteinbergbau im Kromauer Wald, Südmähren. Hugo Obermaier Gesellschsft - 50. Jahrestagung in Erlangen, 23-24. Univ. Erlangen-Nürnberg 2008.
 • Mining in Krumlov Forest (Southern Moravia): From Bronze to Hallstatt Age. The Fourteen Annual Meeting of the European Ass. of Arch., Abstracts, 95-96. University of Malta 2008.
 • Objev mezolitické těžby rohovce v Krumlovském lese. 14. Kvartér 2008 - sborník abstrakt, 17-18. PřF MU Brno.
 • Moravský Krumlov (okr. Znojmo). Krumlovský les. Starší mezolit. Těžební areál. Systematický výzkum. PV AÚB 49, 239. Brno 2008.
 • Moravský Krumlov (okr. Znojmo). Krumlovský les. Únětická kultura ? Těžební areál. Systematický výzkum. PV AÚB 49, 313-314. Brno 2008.

2009

 • Sídliště mamutího lidu u Milovic pod Pálavou. Otázka struktur s mamutími kostmi. Milovice" Site of a Mammoth People below the Pavlov Hills. The question of Mammoth bone structures. Anthropos N.S. 19, 2009, 327 pp, 10 Tab. Brno
 • Le concept de territoire dans le Paléolithique supérieur morave. In: F. Djindjian, J.K. Kozlowski, N. Bicho edd.: Le concept de territoires dans le Paléolithique supérieur européen, 103-110. BAR int. series 1938, Oxford 2009.
 • Fakta a úvahy o nejstarším umění. In: K. Valoch - M. Lázničková Galetová edd: Nejstarší umění střední Evropy, 15-38, 69-71. MZM Brno 2009.
 • M. Oliva - P. Kostrhun: Obrazy z výzkumu moravského paleolitu. 120 pp., MZM Brno 2009.

V tisku

 • Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. Anthropos N.S. 22 ?, 2009 
 • Questions du Szélétien supérieur en Moravie. Paléo, Les Eyzies. 
 • Krumlovský les (jižní Morava). Exploatace jurského rohovce v době popelnicových polí a v době železné. (8 pp., 6 figs.). Sborník ze symposia ve Varšavě 2005, Jerzy Libera - Jolanta Malecka-Kukawka edd.

Zkratky:

 • AMM sci. soc.: Acta Musei Moraviae, scientiae sociales, dříve Časopis Moravského muzea, vědy společenské
 • AR Archeologické rozhledy, Praha
 • PA Památky archeologické, Praha
 • PV AúB: Přehled výzkumů Archeologického ústavu v Brně
 • SPFFBU: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity
 
vyrobila www.omegedesign.cz