O muzeu > Přehled oddělení > Ústav Anthropos > Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. - Bibliografie

O muzeu

 

Kalendář akcí

Květen 2019
Po
Út
St
Čt
So
Ne
6
7
Úterý, 07.05.2019
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Čtvrtek, 16.05.2019
17
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
31

Zábava
Univerzita třetího věku
Přednáška
Exkurze
Film
Vernisáž

Il costo kamagra in italia aiuta tutti gli uomini con difficoltà di erezione garantendo la massima sicurezza. Disponibile senza ricetta. Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D. - Bibliografie

La risposta a questa domanda, sì, forse. Il see url è un farmaco biologicamente equivalente in tutto e per tutto al Viagra originale. Recentemente, Soupis publikovaných prací (bez recenzí a novinových článků)

1978 / 1979 /

1980 / 1981 / 1982 / 1983 / 1984 / 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1989 /

1990 / 1991 / 1992 / 1993 / 1994 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 1999 /

2000 / 2001 / 2002 / 2003 / 2004 / 2005 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 /

v tisku /

 


sildenafil citrate ohne rezept 1978

 • Nová paleolitická stanice u Divák, okr. Břeclav. PV AúB 1976, 13.
 • Nové paleolitické nálezy z jižní části Moravského krasu. PV AúB 1976, 13 a 1 tab.

http://barkassenfahrt.de/?drogerie=krieg-ich-viagra-in-der-apotheke&b9d=8a 1979

 • Die Herkunft des Szeletien im Lichte neuer Funde von Jezeřany. AMM sci. soc. 64, 45-78.
 • Pěstní klín z Karolína, okr. Kroměříž. Archeologické rozhledy 31, 571-572 a 2 tab.

viagra generika deutschland 1980

 • Význam moravských lokalit pro koncepci aurignacienu. Archeologické rozhledy 32, 48-71.
 • Nové paleolitické lokality Milovice a Lhotka, okr. Kroměříž. Studie muzea v Kroměříži 1, 36-42.
 • L'Aurignacien en Moravie et sa structure statistique. In: Colloque international L'Aurignacien et le Gravettien dans leur cadre écologique, 163-172. Nitra.
 • PHDr. Karel Valoch šedesátníkem. Slovácko 22, 119-120.

sildenafil stada ohne rezept kaufen 1981

 • Dvě drobné lokality aurignacienu u Vedrovic, okr. Znojmo. SPFFBU E 25, 276-281.
 • The Acheulian Finds from Karolín (Moravia). Anthropologie 19, 27-32.
 • Die Bohunicien-Station bei Podolí (Bez.: Brno-Land) und ihre Stellung im beginnenden Jungpaläolithikum. AMM sci. soc. 66, 7-45.
 • Paleolitické malby v Mladečských jeskyních? Lidé a země 31, 137-138.

online apotheke viagra 100mg 1982

 • Variabilita paleolitických industrií a lidské chování. Archeologické rozhledy 34, 622-647.
 • Estetické projevy a typologické zvláštnosti kamenné industrie moravského aurignacienu. AMM sci. soc. 67, 17-30.
 • L'Aurignacien en Moravie. In: Aurignacien-Périgordien-Gravettien. Réunion de Cracovie - Nitra 1980, 229-240. ERAUL 13/2, Liege.

go to site 1983

 • Kulturtraditionen. Besiedlungsstabilität und Umwelteinfluss im Alt- und Mittelpaläolithikum. EAZ 24, 551-557. Berlin.
 • Paleolitická stanice u Bělova (okr. Kroměříž). Příspěvek k otázce homogenity celků moravského aurignacienu. AMM sci. soc. 68, 21-41.

1984

 • Aurignacká stanice u Divák (okr. Břeclav). Příspěvek k problematice stability osídlení v paleolitu. SPFFBU E 29, 7-26.
 • Typologické, chronologické, a sociální aspekty štípané industrie. In: E. Kazdová et al.: Těšetice-Kyjovice I, 212-231. FF UJEP Brno.
 • Le Bohunicien, un nouveau groupe culturel en Moravie. Quelques aspects psycho-technologiques du développement des industries paléolithiques. L'Anthropologie 88, 209-220. Paris.
 • Technologie a použité suroviny štípané industrie moravského aurignacienu. Archeologické rozhledy 36, 601-628.

1985

 • Das Frühaurignacien von Vedrovice II und Kupařovice I in Südmähren. Anthropozoikum 16, 107-203 (s K. Valochem a kol., vlastní část 110-163).
 • La signification culturelle des industries paléolithiques: l'approche psychosociale. In: M. Otte ed.: La signification culturelle des industries paléolithiques, 92-114. BAR international series 239, 92-114. Oxford.
 • Úvahy o pracovních a sociálních aspektech pravěké broušené industrie. AMM sci. soc. 70; 17-36.
 • Přehled paleolitického osídlení Lysické sníženiny a blízkého okolí. PV AúB 1983, 10-17 a 10 tab. (s A. Štrofem).
 • Nové paleolitické nálezy z Tišnovska. PV AúB 1983, 17-19 a 1 tab. (s J. Doleželem).
 • Příspěvek k lokalizaci paleolitických nálezů z okolí Brna-Líšně. PV AúB 1983, 19-21 a 2 tab.

1986

 • From the Middle to the Upper Palaeolithic- A Moravian Perspective. Sep. 1-17 in: The World Archaeological Congress, The Pleistocene Perspective, Vol. I. Southampton.
 • Finds from the Pleniglacial B from the territory of Czechoslovakia and the question of the Epiaurignacian Settlement. Sep. 1-14 in: The World Archaeological Congress, The Pleistocene Perspective, Vol. II. Southampton.
 • Hlavní směry archeologických výzkumů v Moravském krasu. In: Chráněná krajinná oblast Moravský kras. Sborník příspěvků k 30. výročí vyhlášení CHKO, 47-56 (s V. Souchopovou). Blansko.
 • Kapitoly "Přírodní prostředí a člověk" a "Starší doba kamenná (Paleolit)", in P. Koštuřík ed. Pravěk Třebíčska, str. 13-18, 31-56. Brno-Třebíč.
 • Pointes foliacées et la technique Levallois dans le passage Paléolithique moyen/ Paléolithique supérieur en Europe centrale. In: Colloque international L'Homme de Néandertal, édition anticipée, 257-270. Liege.

1987

 • Vyvinutý micoquien z návrší Horky u Bořitova - první výsledky. AMM sci. soc. 72, 21-44.
 • Revize paleolitických lokalit z východního okolí Brna. PV AúB 1984, 14-18 a 2 tab.
 • Další doklad přítomnosti paleolitického člověka na Hradisku u Obřan. Ibidem str. 19.
 • Dvě drobné paleolitické lokality na Kyjovsku. Ibidem str. 18-19.
 • Stopa aurignacienu u Kadova. Ibidem str. 19.
 • Historický přehled (prehistorie). In: E. Nováčková ed.: Okres Třebíč, 31-32. Praha.
 • Drobné lokality micoquienu v okolí Brna. SPFFBU E 32, 7-18.
 • Pravěk Stránské skály. Věda a život 32, 629-631.
 • Aurignacien na Moravě - L'Aurignacien en Moravie. Studie Muzea Kroměřížska 87, monografie 128 str., 50 tab. Kroměříž.

1988

 • Za nejstaršími obyvateli Kounicka. Kounický zpravodaj, únor 1988, 7-8.
 • Pointes foliacées et la technique Levallois dans le passage Paléolithique moyen/ Paléolithique supérieur en Europe centrale. In: Colloque international L'Homme de Néandertal, vol. 8 - La Mutation, 125-131. ERAUL 35, Liege.
 • Dictionaire de la préhistoire A. Leroi-Gourhan. Hesla Bečov, Bohémiem, Bojnice, Bořitov, Gánovce, Krumlovien, Kůlna, Přezletice, Šipka, Stránská skála, Švédův stůl, Taubachien. PUF Paris.
 • A Gravettian Site with Mammoth-bone dwelling in Milovice (South Moravia). Anthropologie 26, 105-112.
 • Role levalloiské techniky a listovitých hrotů ve starší fázi mladého paleolitu na Moravě. AMM sci. soc. 73, 3-13.
 • Discovery of a Gravettian Mammoth bone Hut at Milovice (Moravia, Czechoslovakia). Journal of Human Evolution 17, 787-790. Academic Press, Orlando etc.
 • Život paleolitických lovců. Věda a život 23, 671-674.
 • Objev příbytku lovců mamutů. Věda a život 23, 21-23.
 • Byli naši předkové dlouhorukými trpaslíky? Věda a život 23, 520-521.

1989

 • The Early Aurignacian Industry from Vedrovice II (Southern Moravia) and the Question of the Aurignacian Origins. Anthropologie 27, 251-264.
 • Excavations of the Paleolithic Site of Milovice I (Southern Moravia) in the year 1988. Anthropologie 27, 265-271.
 • Mladopaleolitické nálezy z Mladečských jeskyň - The Upper Paleolithic Finds from the Mladeč Cave. AMM sci. soc. 74, 35-54.
 • La cabane des chasseurs de mammouth de Milovice (Moravie du Sud). L'Anthropologie 93, 887-892. Paris.
 • Výzkum mladopaleolitické stanice u Milovic - výsledky tří uplynulých sezón. In: Současný stav a perspektivy výzkumu kvartéru, 102-114. MM, Brno.
 • Paleolit. In: L. Belcredi ed: Archeologické lokality a nálezy okresu Brno-venkov, 8-32. Brno.

1990

 • Dva nástroje staropaleolitického typu ze západní Moravy. Archeologické rozhledy 42, 206-207.
 • Sekáč staropaleolitického typu z Milovic. Archaeologia Juvenis I, 12-13.
 • Výzkum tábořiště lovců mamutů u Milovic (okr. Břeclav) v letech 1986-1987. PV AúB 1987, 18-19 a 2 tab.
 • Štípaná industrie kultury s moravskou malovanou keramikou v jihozápadní části Moravy. AMM sci. soc. 75, 17-37.
 • Zdeněk Burian, peintre d'un monde disparu. In: Peintres d'un monde disparu, 57-60. Solutré.
 • La signification des pointes foliacées dans l'Aurignacien et dans le Type de Míškovice. In: J.K. Kozlowski ed: Les indutries à pointes foliacées du Paléolithique supérieur Européen, 224-232. ERAUL 42, Liege.
 • A settlement od Mammoth Hunters near Milovice. Excursion guide ENVIEGO 1990, 1-2. Brno.
 • Sillimanitová sekerka z Výčap (okr. Třebíč). Archeologické rozhledy 42, 94-96 (s S. Houzarem).
 • La chasse au mammouth dans le site de Milovice et dans le Pavlovien sous ses aspects sociaux. In: Colloque international La chasse dans la préhistoire, pré-actes, 28. CEDARC, Treignes.

1991

 • Ochota na mamontov v gravetskoj stojanke "Milovice" v južnoj Moravii. In: VI. koordinacionnoje sověščenije po izučeniju mamontov i mamontovoj fauny, 40-41. AN SSSR, Leningrad.
 • Mladopaleolitická stanice s radiolaritovou industrií v Brně-Jundrově. AMM sc.soc. 76, 19-29.
 • The Micoquian Open-air site of Ráječko I (distr. of Blansko). The Land-use in the Moravian Middle Paleolithic. Anthropologie 29, 29-38.
 • Ojedinělý typ paleolitické harpuny z Dolních Kounic. Archeologické rozhledy 43, 145-146.
 • Štípaná industrie KZP z pohřebiště v Brně - Holáskách. AMM sc. soc. 76, 57-58.
 • Část prehistorie, in: Okolí Brna, Moravský kras, 27-29, 166-332 passim. Olympia, Praha.
 • L'Aurignacien morave dans son contexte géographique et culturel. In: V.Chirica ed. Le Paléolithique et le Néolithique de la Roumanie en contexte européen, 105-162. Iasi.
 • The Szeletian in Czechoslovakia. Antiquity 65, 318-325.
 • Le Paléolithique supérieur en pays Tchèques: bilan quinquénnal 1986 - 1990. In: Le Paléolithique supérieur européen. Bilan quinquénnal. 67-78. ERAUL 52, Liège.
 • The Szeletian in Czechoslovakia: land use, raw materials, types of sites. Les Premières trouvailles autentiques de Paléolithique Miskolc et les questions actuelles des ind. pièces foliacées de l'Europe centrale. Résumés, 1p. Miskolc.

1992

 • L'usage de l'ivoire au Paléolithique supérieur de la Moravie. In: Le travail et l'usage de l'ivoire au Paléolithique supérieur. Résumés, 1p. Ravello.
 • The Szeletian occupation of Moravia, Bohemia and Slovakia. AMM sc.soc. 77, 35-58.

1993

 • The Aurignacian in Moravia. In:H.Knecht, A.Pike-Tay, R.White eds.: Before Lascaux. The complex record of the Early Upper Paleolithic, 37-56. CRC Press, Boca Raton etc.
 • L'utilisation des ossements et de l'ivoire du mammouth dans la construction des habitations gravettiennes et dans les rites funéraires. In: Colloque int. Industries sur matières dures animales, pré-actes p.40, Treignes.
 • L'Europe Centre-Orientale, in: J.-P. Rigaud - J.M.Geneste eds.: Les hauts lieux de la Préhistoire en Europe, 149-163. Bordaz, Paris.
 • Zahájení výzkumu paleolitické stanice Vedrovice Ia. AMM sc.soc.77, 11-22.
 • Levallois-Kernstein aus Brno-Obřany (Bez. Brno-Land). PV AúB 1989, 13. Brno 1993.
 • Le contexte archéologique des restes humaines dans la grotte de Mladeč. Actes du XIIe Congrès Int. des Sciences Pré- et Protohistoriques, vol. 2, 207-216. Bratislava.
 • Fund eines Jungburgwallzeitlichen Schläfenringes in der Höhle Pekárna. PV AúB 1989, 80. Brno 1993.
 • Case of the exploding figurines. Archaeology 46/1, 36-39 (spolu s O. Soffer, P. Vandiver a L. Seitlem)

1994

 • La Géographie de l'occupation paléolithique en pays Tchèques et le problème de l'adaptation aux régions montagneuses. Preistoria Alpina 28, 1992, 165-176. Trento 1994.
 • Dictionnaire de la Préhistoire, II. édition, (nové heslo Milovice). PUF Paris.
 • Charakteristik der Spaltindustrie. In: A. Medunová, P. Vitula: Siedlung der Jevišovice-Kultur in Brno-Starý Lískovec, 75-76. FAM 22, Brno.

1995

 • Le Szélétien de Tchécoslovaquie:industrie lithique et répartition géographique. In: Les industries à pointes foliacées d'Europe Centrale, 83-90.(Suppl.1 PALEO)
 • Starší doba kamenná (paleolit) na Moravě. In: Sborník příspěvků proslovených na I. obnoveném sjezdu Moravskoslezského archeologického klubu v Moravských Budějovicích, 33-42. Brno.
 • Pravěké osídlení jeskyň Moravského krasu. In: Moravský kras. Příloha čas. Veronica pro správu CHKO Moravský kras, 17-19. Brno.
 • L'usage de ľivoire au Paléolithique en Tchécoslovaquie. In: Le travail et ľusage de ľivoire au Paléolithique supérieur, 189-198. Ravello.
 • Pětasedmdesátiny doc. Karla Valocha. AMM sci. soc. 80, 278-279.
 • Malíř zmizelého světa. AMM sci.soc. 80, 280-281.
 • Das Paläolithikum aus der Býčí skála - Höhle. Pravěk NŘ 5, 1995, 25-38.
 • Some thoughts on the Pavlovian adaptations and their alternatives European Science Foundation workshop, Dolní Věstonice 1995, precirculated paper, 22 str.

1996

 • Mladopaleolitický hrob Brno II jako příspěvek k počátkům šamanismu. Archeologické rozhledy 48, 353-383, 537-542.
 • Spodní paleolitická vrstva z Býčí skály. K poznání mýtotvorných procesů v naší speleoarcheologii. AMM sc.soc. 81, 37-59.
 • Štípaná industrie kultury s vypíchanou keramikou v Těšeticích-Kyjovicích. K otázce výběru surovin v neolitu jižní Moravy. AMM sc. soc. 81, 101-109.
 • Vltavínové artefakty z Mohelna. Arch. rozhledy 48, 511-513.
 • Le Paléolithique supérieur da la République Tchèque (1991-1995). UISPP, Congrès de Forli 1996, Commission Pal. sup., Bilan 1991-1996, ERAUL 76, 115-129. Liège.
 • Prehistoric exploitation and utilisation of the Krumlovský les hornstone. In: J. Svoboda ed.: Paleolithic in the Middle Danube region, 49-66. Brno.
 • Štípaná industrie z pohřebiště u Moravské Nové Vsi-Hrušek. In: S.Stuchlík-J.Stuchlíková: Pravěká pohřebiště v Moravské Nové Vsi - Hruškách, 186-189. Studie Archeol. ústavu v Brně, XVI/1, Brno.
 • Epiaurignacien en Moravie: le changement économique pendant le deuxième interpleniglaciaire wurmien. In: XIII Int. Congress of prehist. and protohist. sciences, Colloquia, 6 - the Upper Palaeolithic, 69-81. Forli.
 • 60 let od úmrtí Jana Kniese. AMM sci.soc. 81, 205.
 • Středomoravská skupina gravettienu: periodizace versus regionalita. Pravěk NŘ 6, 7-50.

1997

 • O lidech a mamutech. K paletnologii moravského gravettienu. Archeologické rozhledy 49, 407-438.
 • Pavlovienská sídliště u Předmostí. K otázce lovu mamutů v mladém paleolitu. AMM sci. soc. 82, 3-64.
 • Prehistoric Chert Extraction and Distribution in the Krumlovský les Area (Southern Moravia). In: R.Schild, Z. Sulgostowska eds., Man and Flint, 109-115. Warszawa.
 • Mammutjaegere i Mähren. In: Missing links alive, 82-85. Copenhagen.
 • Geologický a paleopedologický výzkum na archeologické lokalitě Vedrovice Ia. Zprávy o geologických výzkumech v r. 1996, 109-111 (spoluautoři P.Havlíček, P.Neruda, L.Smolíková). Praha 1997.
 • Neogenní sedimenty a holocénní půdy u Jezeřan - Maršovic. Zprávy o geologických výzkumech v r. 1996, 111-112 (spoluautoři P.Havlíček, P.Neruda, L.Smolíková). Praha 1997.
 • Estetické projevy moravského gravettienu. Pravěk NŘ 7, 17-37.
 • Za prof. Karlem Absolonem. Pravěk NŘ 7, 463-468.
 • Économie de matière première dans le Gravettien morave. In: Aspects biologiques et culturels des changements en Europe de la fin du Paléolithique moyen au Néolithique. Pré-actes 14, Bordeaux.

1998

 • Geografie moravského gravettienu. Památky archeologické 89, 39-63.
 • K ekonomii surovin štípané industrie moravského gravettienu. SPFFBU M3, 9-33.
 • Pravěká těžba silicitů ve střední Evropě. Pravěk NŘ 8, 3-84.
 • Gravettien východní Moravy. AMM sci. soc. 83, 3-65.
 • Výstava k jubileu prof. Karla Absolona. AMM sci. soc. 83, 181.
 • K výstavě Bohové a lidé. AMM sci. soc. 83, 182.
 • Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas, Band III - Addenda, hesla Bořitov, Brno-MZM, Epiaurignacien, Jezeřany, Krumlovský les, Milovice, Míškovický typ, Tvarožná. Academia, Praha.

1999

 • Kdo byli lovci mamutů? In: M. Oliva ed.: Homo Homo Homo. Katalog k výstavě o vývoji člověka, 27-29. MZM Brno.
 • The Krumlov Forest Exploitation Area: mining techniques, chronology, symbolic meanings. In: VIII International Flint Symposium, Abstracts, 57-58. Bochum.
 • Cesta do pravěku Krumlovského lesa I - jak to začalo. Vedrovický zpravodaj, srpen 1999, 6-7.
 • Oliva, M., Neruda, P.: Gravettien severní Moravy a českého Slezska. K otázce horizontu s vrubovými hroty. AMM sci. soc. 84, 43-115.
 • Hledání domova - Rodas amaro than. AMM sci. soc. 84, 203-204.
 • Ľindustrie lithique du secteur G Milovice (Moravie du sud) et le faciès "méridional" du Gravettien morave. In: D. Sacchi ed.: Les facies leptolithiques du Nord-Ouest Méditerranéen: Milieux naturels et culturels. XXIVè Congrès Préhist. de France, Carcassonne 1994, 139-150. SPF Paris 1999.
 • Stručné gravettské odpovědi. Pravěk NŘ 9, 1999, 95-99.
 • Oliva, M., Neruda, P., Přichystal, A.: Paradoxy těžby a distribuce rohovce od Krumlovského lesa. Památky archeologické 90, 229-318.

2000

 • Le Paléolithique moyen en Moravie: les industries lithiques et leurs matières premières. In: A. Ronen and M. Weinstein-Evron (eds.): Toward Modern Humans, Yabrudian and Micoquian, 61-76 . BAR int. ser. 850, Oxford 2000.
 • Le piû antiche terrecotte dell Umanitá . In: V. Kruta et M. Lička eds.: Prime terrecotte dal cuore dell Europa, 19-21. Kronos BY editions, Castello di Spezzano.
 • Cesta do pravěku Krumlovského lesa 2. Vedrovický zpravodaj léto 2000, 14.
 • Záhada pravěké těžby v Krumlovském lese. Skládanka k výstavě, 6 str. MZM - Anthropos, Brno.
 • Brno II Upper Paleolithic Grave. In: W. Roebroeks et al. (eds.): Hunters of the Golden Age, 143-159. Leiden (též v Acta praehistorica leidensia 31, 1999, 143-159).
 • Some thoughts on the Pavlovian adaptations and their alternatives. In: W. Roebroeks et al. (eds.): Hunters of the Golden Age, 219-229. Leiden (též v Acta praehistorica leidensia 31, 1999, 219-229):
 • Gravettienská sídliště u Dolních Věstonic. AMM sc.soc. 85, 29-108.
 • K výstavě "Neznámé umění - skalní malby a rytiny mezi Černým mořem a Beringovou úžinou". AMM sc.soc. 85, 223.
 • PhDr. Vladimír Ondruš 1932-1999. AMM sc.soc. 85, 224.
 • K osmdesátinám nestora moravské archeologie. AMM sc.soc. 85, 226-228.
 • Dolní Věstonice - une révision de la stratigraphie culturelle. Anthropologie 38, 283-290.
 • Les aspects sociaux de la chasse au mammouth dans la station gravettienne Milovice (Moravie du Sud) et dans le Pavlovien. In: C. Bellier - P. Catelain - M. Otte (eds.): La chasse dans la Préhistoire, Actes du colloque int. Treignes 1990, 209-215. Anthropologie et préhistoire 111,Artefacts 8, ERAUL 51, Liège - Bruxelles - Treignes 2000.
 • Exploatační oblast rohovce v Krumlovském lese v době popelnicových polí a význam pozdních štípaných industrií. Pravěk NŘ 10, 2000, 335-364.
 • L Europe aurignacienne. In: Actes du 125e congr. national des sociétés historiques et scientifiques, L Europe, Résumés, 210. Lille 2000.
 • Projekt výzkumu a dokumentace pravěké těžní krajiny v Krumlovském lese. P. Dobeš a M. Čech (eds.): Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, 187-192. Most

2001

 • Mýtus masového hrobu z Předmostí u Přerova. K pohřebním zvyklostem moravského gravettienu. AR 53, 3-29.
 • K diskusi o nálezu lidských pozůstatků v Předmostí. AR 53, 799-801.
 • Karel Absolon. Osobnosti vědy a umění na Moravě (skládanka k výstavě, 6 str.). MZM Brno.
 • Acta Musei Moraviae. Časopis Moravského muzea. Bibliografický rejstřík archeologie. Zprávy České archeologické společnosti, suppl. 44, 24 str.
 • Paléolithique supérieur dans les pays Tchèques: bilan des travaux 1995-2000. In: P. Noiret (ed.): Le Paléolithique supérieur européen, bilan quinquennal 1996-2001, 59-72. ERAUL 97, Liège.
 • Králík, M. - Novotný, V. - Oliva, M.: Otisky prstů na Věstonické venuši. Univerzitní noviny 8, č. 3, 1-6.
 • Sídliště lidu s moravskou malovanou keramikou v okolí Krumlovského lesa a jejich štípané industrie. In: Konf. o otázkách neolitu a eneolitu našich zemí, Mostkovice 1999. Pravěk Suppl. 8, 197-231.
 • Čižmář, Z., Oliva, M.: K ekonomii surovin štípané industrie lidu s vypíchanou keramikou. In: Konf. o otázkách neolitu a eneolitu našich zemí, Mostkovice 1999. Pravěk Suppl. 8, 97-130.
 • Gravettienská sídliště u Pavlova. K otázce využívání silicitů krakovské jury. AMM sc. soc. 86, 45-99.
 • Sto let Časopisu Moravského muzea. AMM sc. soc. 86,191-206.
 • Anotace doktorských prací. PhDr. Martin Oliva, Gravettien na Moravě (Brno 1999). SPFFBU M6, 202-205.
 • Géographie du Paléolithique supérieur en Moravie et dans les pays voisins. In: XIVe Congres del UISPP, Pré-actes, 151-152. Université de Liège.

2002

 • Les pratiques funéraires dans le Pavlovien morave: révision critique. Préhistoire européenne, 16-17, 2000-2001, 191-214. Liège.
 • Těžní jámy, rondely, hradiska... jak se to rýmuje? In: Archeologie nenalézaného, 153-186, Praha-Plzeň 2002.
 • Využívání krajiny a zdrojů kamenných surovin v mladém paleolitu českých zemí, AR 54, 2002, 555-581.
 • Mladý paleolit českých zemí: přehled výzkumů a publikací z let 1995-2001. SPFFBU M 7, 2002, 5-21.
 • Chert extraction areas in the Krumlov Forest, Southern Moravia. In: Table ronde d'Aurillac Les matières premieres lithiques en préhistoire, pré-actes, 56.
 • Tajuplné rituály v Krumlovském lese. Vedrovický zpravodaj, prosinec 2002, 15-16.
 • Dvojité jubileum Karla Jaroslava Mašky (1851-1916) trochu aktuálněji, Pravěk 11, 2001, 401-421.
 • Gravettien Moravského krasu. AMM sci. soc. 87, 2002, 81-104.
 • Slavnostní otevření památníku prof. Karla Absolona., AMM sci. soc. 87, 219-220
 • Výstava Čína - zeme tří učení , AMM sci. soc. 87, 220-221
 • Vilém Gebauer (24.4. 1920-5.8.2001) - soukromá vzpomínka , AMM sci. soc. 87, 228-229.
 • Králík, M.- Novotný, V.- Oliva, M.: Fingerprint on the Venus of Dolní Věstonice. Anthropologie XL/2, 2002, 107-113.

2003

 • O nezanedbatelnosti neočekávatelného: štípané industrie starší doby bronzové na Moravě. AR 55, 2003, 10-46.
 • L'approvisionnement en matière première dans le Gravettien morave dans son contexte économique et social. In: J. Brůžek, B. Vandermeersch et M.D. Garralda eds. Changements biologiques et culturels en Europe de la fin du Paléolithique moyen au Néolithique, 117-128. Université Bordeaux. I. Bordeaux.
 • Géographie du Magdalénien morave sous l'aspect économique et social. In: S.A. Vasilev, O. Soffer, J. Kozlowski eds.: Perceived Landscapes and Built Environments, The cultural geography of Late Paleolithic Eurasia, 131-137. BAR int. ser. 1122, Oxford.
 • K významu akumulací mamutích kostí aneb "věda" s rozumem v koncích. Archeologické rozhledy 55, 227-271.
 • L'unité de l' Europe aurignacienne. In: R. Desbrosse, A. Thévenin (eds.): Préhistoire de l'Europe. Des origines a l'Âge du Bronze. Actes des congrès nationnaux des sociétés historiques et scientifiques, 125e Lille 2000, 213-218. CTHS Paris 2003.
 • M. Oliva - P. Neruda: Anthropologie. Bibliografický rejstřík archeologie a paleoanthropologie. Zprávy České spol. archeologické, suppl. 52, Praha 2003.
 • Gravettien okrajových zón pálavského mikroregionu a menších sídelních oblastí na Moravě. AMM sci. soc. 88, 91-132.
 • Extraction de silexite jurassique dans la forêt de Krumlov (Krumlovský les, Moravie du sud, rép. Tchèque) sous ses aspects pratiques et sociaux. In: Les matières premières lithiques en préhistoire, 245-252. Préhistoire du Sud-Est, suppl. No. 5. Cressensac 2003.
 • Pohřebiště kromaňonců v Mladečských jeskyních. 60 str., Olomouc 2003.

2004

 • Les cabanes en os de mammouth du Pavlovien morave: mythe ou réalité? Dossier d'Archéologie 291, 2004, 52-55.
 • Les sépultures au temps de mammouth. Pour la Science (version francaise de Scientific American), Dossier La vie au temps des mammouths, Avril/juin 2004, 104-109.
 • The Milovice Gravettian site. On the question of mammoth-bone depositions and dwelings. European Association of Archaeologists, Xth annual meeting Lyon France, Abstracts book 202. Lyon 2004.
 • Chert mining in the Krumlov Forest (Southern Moravia, Czech Republic). European Association of Archaeologists, Xth annual meeting Lyon France, Abstracts book 49-50. Lyon 2004.
 • Janák, J,.- Oliva, M. - Přichystal, A. - Grepl, E.: Hromadný nález silicitových čepelí z Bernatic nad Odrou, okr. Nový Jičín. Příspěvek ke komunikační funkci Oderské brány v eneolitu a na počátku doby bronzové. In: K poctě Vladimíru Podborskému, 167-175. FF MU Brno 2004.
 • Flint mining, Rondels, Hillforts... Symbolic works or too much free time? Archeologické rozhledy 56, 2004, 499-531.
 • Vyvinutý szeletien z lokality Ondratice Ia - Malá Začaková. AMM sci. soc. 89, 2004, 59-81.
 • Neruda, P. - Nerudová, Z. - Oliva, M.: Stratigrafie paleolitických lokalit v oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo). AMM sci. soc. 89, 2004, 3-58.
 • Profesor Jan Jelínek zemřel. AMM sci. soc. 89, 2004, 291-293.
 • Absolon, Karel. Biografický slovník Českých zemí A, 25. Praha 2004.
 • Hložek, M. - Krupa, P. - Oliva, M. - Balák, L.: Aplikace výpočetní tomografie (CT) a možnosti 3D rekonstrukcí zobrazovacích technik v archeologii. Živá archeologie 5/2004, 179-186.

2005

 • Něco archeologie. Vedrovický zpravodaj, únor 2005, 18-19.
 • K výročí Alexandra Makowského. Pravěk 13, 2003, 471-475. Brno 2005.
 • 150 let od narození Josefa Szombathyho (1853-1943). Pravěk 13, 2003, 475-480. Brno 2005.
 • L'exploitation du paysage et des ressources lithiques au Paléolithique en République Tchèque. In: D. Vialou, J. Renault-Miskovsky, M. Patou-Mathis (eds.): Comportements des hommes du Paléolithique moyen et supérieur en Europe: territoires et milieux, 107-120. ERAUL 111, Liège 2005.
 • Výzkum pravěké těžby rohovce v Krumlovském lese. AMM sci. soc. 90, 2005,161-183.
 • K pětaosmdesátinám Karla Valocha. AMM sci. soc. 90, 2005, 229-232.
 • Civilizace moravského paleolitu a mezolitu. MZM Brno 2005.
 • Palaeolithic and Mesolithic Moravia. MZM Brno 2005.
 • Šaman a jeho loutka 21 tisíc let před Kristem. Archeologie I, 2005/2, 16-29.

2006

 • Mladý paleolit v českých zemích: výzkumy, názory a publikace v letech 2001-2005. Archeol. rozhledy 58, 129-150.
 • The Upper Paleolithic finds from the Mladeč Cave. In: M. Teschler-Nicola ed.: Early Modern Humans at the Moravian Gate. The Mladeč Caves and their Remains, 41-74. Springer Verlag, Wien - NewYork.
 • Frayer, D.W. - Jelínek, J. - Oliva, M. - Wolpoff, M.H.: Aurignacian male crania, jaws and teeth from the Mladeč Caves , Moravia, Czech Republic. In: M. Teschler-Nicola ed.: Early Modern Humans at the Moravian Gate. The Mladeč Caves and their Remains, 185-272. Springer Verlag, Wien - NewYork.
 • Teschler-Nicola , M. - Czerny, C. - Oliva, M. - Schmall, D. - Schultz, M.: Pathological alterations and traumas in the human skeleton ramains from Mladeč. In: . M. Teschler-Nicola ed.: Early Modern Humans at the Moravian Gate. The Mladeč Caves and their Remains, 473-490. Springer Verlag, Wien - NewYork.
 • Brugere, A. - Fontana, L. - Oliva, M.: Mammoth Procurement and exploitation in Milovice (Czech Rep.): New Data for the Moravian Gravettian. In: UISPP - XV Congress Lisbonne, Book of abstracts I, 356.
 • Le Paléolithique supérieur dans les pays Tcheques: fouilles, opinions et publications dans les années 2001-2005. In: Le Paléolithique supérieur européen. Bilan quinquenal 2001-2006, 53-65. ERAUL 115, Liege.
 • History of excavation in Mladeč and their interpretation. Congress of the American Palaeoanthropological Society, San Juan - Puerto Rico, Book of Abstracts, 30.
 • The Krumlovský les (Southern Moravia) exploitation area: mining techniques, chronology, symbolic meaning. Der Anschnitt, Beiheft 19, 2006, 163-172.

2007

 • Paleolitická stanice Vedrovice X v exploatační oblasti Krumlovského lesa (okr. Znojmo). AMM sci. soc. 92, 3-8.
 • Projev při otevření pavilonu Anthropos po rekonstrukci 30. června 2006. AMM sci. soc. 92, 204.
 • K otázce regionálních projevů a teritoriality v mladém paleolitu Moravy. AR 59, 2007 203-218.
 • Proměny praktických, sociálních a duchovních dimenzí pravěké těžební krajiny Krumlovského lesa. In: E. Kazdová - V. Podborský edd.: Studium sociálních a duchovních struktur v pravěku, 117-135 a 4 tab. Masarykova univerzita, Brno 2007.
 • O posvátné pravěké krajině Krumlovského lesa . Zrcadlo - nezávislý regionální čtrnáctideník, 28.11. 2007, 10.
 • Gravettien na Moravě. Disertationes archaeologicae brunenses/pragensesque 1, Brno - Praha 2007. 258 stran. ISBN 978-80-7028-315-8
 • Snahy a prohry prof. Karla Absolona za II. světové války. Sborník muzea Blansko 2007, 133-142.

2008

 • Kunst und Schmuck des Gravettien in Mähren. In: L. Steguweit (ed.): Menschen der Eiszeit, 60-73. Praehistorika Verlag, Erlangen.
 • Vedrovice a Krumlovský les v nové expozici pavilonu Anthropos v Brně. Vedrovický zpravodaj, duben 2008, 11-12.
 • Tajuplné rituály v Krumlovském lese. Vedrovický zpravodaj, duben 2008, 13-14.
 • Objev nejstarších dolů. Vedrovický zpravodaj, duben 2008, 14-15.
 • Paleolitické osídlení litické exploatační oblasti Krumlovský les. AMM sci. soc. 93, 3-38.
 • M. Oliva - P- Kostrhun: Gordon Childe Karlu Absolonovi v roce 1938. AMM sci. soc. 93, 159-160.
 • Těžební krajina Krumlovského lesa a její pravěká tajemství. In: 100 let založení muzea v Mor. Krumlově 1907-2007, 44-55, vydal MKS Mor. Krumlov.
 • Těžba rohovce v Krumlovském lese. In: Život a smrt v mladší době kamenné, 144-153. (katalog výstavy, ÚAPP Brno)
 • Mesolithischer Hornsteinbergbau im Kromauer Wald, Südmähren. Hugo Obermaier Gesellschsft - 50. Jahrestagung in Erlangen, 23-24. Univ. Erlangen-Nürnberg 2008.
 • Mining in Krumlov Forest (Southern Moravia): From Bronze to Hallstatt Age. The Fourteen Annual Meeting of the European Ass. of Arch., Abstracts, 95-96. University of Malta 2008.
 • Objev mezolitické těžby rohovce v Krumlovském lese. 14. Kvartér 2008 - sborník abstrakt, 17-18. PřF MU Brno.
 • Moravský Krumlov (okr. Znojmo). Krumlovský les. Starší mezolit. Těžební areál. Systematický výzkum. PV AÚB 49, 239. Brno 2008.
 • Moravský Krumlov (okr. Znojmo). Krumlovský les. Únětická kultura ? Těžební areál. Systematický výzkum. PV AÚB 49, 313-314. Brno 2008.

2009

 • Sídliště mamutího lidu u Milovic pod Pálavou. Otázka struktur s mamutími kostmi. Milovice" Site of a Mammoth People below the Pavlov Hills. The question of Mammoth bone structures. Anthropos N.S. 19, 2009, 327 pp, 10 Tab. Brno
 • Le concept de territoire dans le Paléolithique supérieur morave. In: F. Djindjian, J.K. Kozlowski, N. Bicho edd.: Le concept de territoires dans le Paléolithique supérieur européen, 103-110. BAR int. series 1938, Oxford 2009.
 • Fakta a úvahy o nejstarším umění. In: K. Valoch - M. Lázničková Galetová edd: Nejstarší umění střední Evropy, 15-38, 69-71. MZM Brno 2009.
 • M. Oliva - P. Kostrhun: Obrazy z výzkumu moravského paleolitu. 120 pp., MZM Brno 2009.

V tisku

 • Pravěké hornictví v Krumlovském lese. Vznik a vývoj industriálně-sakrální krajiny na jižní Moravě. Anthropos N.S. 22 ?, 2009 
 • Questions du Szélétien supérieur en Moravie. Paléo, Les Eyzies. 
 • Krumlovský les (jižní Morava). Exploatace jurského rohovce v době popelnicových polí a v době železné. (8 pp., 6 figs.). Sborník ze symposia ve Varšavě 2005, Jerzy Libera - Jolanta Malecka-Kukawka edd.

Zkratky:

 • AMM sci. soc.: Acta Musei Moraviae, scientiae sociales, dříve Časopis Moravského muzea, vědy společenské
 • AR Archeologické rozhledy, Praha
 • PA Památky archeologické, Praha
 • PV AúB: Přehled výzkumů Archeologického ústavu v Brně
 • SPFFBU: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity
 
 Zřizovatel:
                                                                                                                                                                          
vyrobila www.omegedesign.cz