Navštivte nás > Dietrichsteinský palác > Výstavy > Stříbrná a zlatá Vysočina

Stříbrná a zlatá Vysočina

1. 12. 2021 - 4. 9. 2022

Otevírací doba: středa 9-17 hod., čtvrtek 9-19 hod., pátek 9-17 hod., sobota 10-17 hod., neděle 13-17 hod.

Vstupné: plné 60 Kč, zvýhodněné 30 Kč, rodinné 130 Kč

Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině

Českomoravská vrchovina se v určitých obdobích středoevropských dějin stávala předmětem těžby různých nerostných surovin. Vedle rozsáhlého využívání těch nerudních, jako byl stavební i ozdobný kámen, štěrk, písek, cihlářská hlína i krystalický vápenec k pálení vápna, včetně využívání zdejších bohatých vodních zdrojů, to byla i vlastní hornická činnost zaměřená na rudy různých kovů.

Křest knihy

Křest knihy Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině (27. 1. 2022)

Nadregionální význam zde měla od 13. století jen zdejší ložiska drahých kovů, především zlata a stříbra. Ta ve své době nalezla odraz v písemném vyjádření horních práv v Jihlavě a posléze v Horním zákoníku Václava II., jejichž zásady se posléze šířily do celé Evropy. Zdejší ložiska drahých kovů nejsou velká, na rudu nijak zvlášť bohatá, a tak byla prakticky vydobyta již v několika prvních desetiletích těžby. Havíři se k nim ještě několikrát vraceli a trvalo několik století, než zde poslední pokusy o dolování stříbra a zlata počátkem 20. století definitivně skončily.

Dlouholetá činnost pracovníků Mineralogicko-petrografického oddělení MZM ve spolupráci s dalšími kolegy a institucemi vrcholí v současnosti vydáním publikace "Historické dolování drahých kovů na Českomoravské vrchovině" a touto doprovodnou výstavou. Návštěvníkovi se pokoušíme prezentovat současný stav pozůstatků o historické důlní činnosti, resp. toho, co přetrvalo staletí následné lidské činnosti v krajině. Naleznete zde rudní minerály, z nichž bylo získáváno stříbro, vzorky ryzího zlata a četných doprovodných minerálů. Je představeno 10 významných historických důlních revírů a některé z jednotlivých menších výskytů stříbrných rud. Dále jsou vystaveny předměty zjištěné při archeologickém výzkumu hornických sídlišť, numismatický materiál a fotografická a písemná dokumentace. Bude možné vstoupit do imitace důlního díla a využít drobné aktivity pro děti.

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz