Programme für Schulen

Schule im Museum

Das Projekt wird vom Mährischen Landesmuseum in Zusammenarbeit mit der Masaryk-Universität und dem Brünner Gymnasium, Klasse vorbereitet Kpt. Jaros. Mehr Info.

 

Tutorial Oooo Indianer

Dozentenvorträge in Dauerausstellungen

Země plná kamínků

Lektor seznámí děti se vznikem Země, její stavbou a vznikem hornin a minerálů. Zábavnou formou…

Fauna Moravy pro MŠ a I. stupeň ZŠ

Komentovaná prohlídka zoologické expozice s písničkami, říkadly, soutěžemi a hrami.

Óóó Indiáni

Účastníci programu se prostřednictvím interaktivních prvků seznamují s životem původních indiánských…

Říkadla v Památníku Leoše Janáčka

Hravý program pro nejmenší návštěvníky vás seznámí s některými základními hudebními pojmy a tvorbou…

Zámek Budišov

Zpřístupněný zoologický depozitář.

Zaniklý život na Moravě aneb mořem i souší Moravy

Lektorovaná prohlídka expozice Zaniklý život na Moravě věnovaná vývoji života v jednotlivých…

Pravěk Moravy

Lektorovaná prohlídka expozice Pravěk Morav

Velká Morava

Lektorovaná prohlídka expozice Morava ve středověku vás seznámí s životem na středověké Moravě po…

Morava ve středověku

Lektorovaná prohlídka expozice Morava ve středověku vás seznámí s životem na středověké Moravě po…

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi tematických okruhů expozice, která reflektuje…

Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka

Lektorovaná prohlídka expozice vás seznámí s nerosty a horninami s důrazem na…

Země plná kamínků

Lektor seznámí děti se vznikem Země, její stavbou a vznikem hornin a minerálů. Zábavnou formou…

Fauna Moravy pro MŠ a I. stupeň ZŠ

Komentovaná prohlídka zoologické expozice s písničkami, říkadly, soutěžemi a hrami.

Pavilon Anthropos

Lektorovaná prohlídka expozic Pavilonu Anthropos vás seznámí s nejstarší historií lidstva, vznikem a…

Óóó Indiáni

Účastníci programu se prostřednictvím interaktivních prvků seznamují s životem původních indiánských…

Říkadla v Památníku Leoše Janáčka

Hravý program pro nejmenší návštěvníky vás seznámí s některými základními hudebními pojmy a tvorbou…

Příhody lišky Bystroušky

Lektorovaný program v Památníku Leoše Janáčka vás seznámí se životem a dílem Leoše Janáčka s hlavním…

Památník Bible kralické

Komentovaná prohlídka Památníku Bible kralické.

Zámek Budišov

Zpřístupněný zoologický depozitář.

Zaniklý život na Moravě aneb mořem i souší Moravy

Lektorovaná prohlídka expozice Zaniklý život na Moravě věnovaná vývoji života v jednotlivých…

Pravěk Moravy

Lektorovaná prohlídka expozice Pravěk Morav

Velká Morava

Lektorovaná prohlídka expozice Morava ve středověku vás seznámí s životem na středověké Moravě po…

Morava ve středověku

Lektorovaná prohlídka expozice Morava ve středověku vás seznámí s životem na středověké Moravě po…

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi tematických okruhů expozice, která reflektuje…

Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka

Lektorovaná prohlídka expozice vás seznámí s nerosty a horninami s důrazem na…

Mechorosty

Ukázka vzorků mechorostů aktivní formou.

Herbáře

Program přibližující práci botaniků obsahuje řadu praktických ukázek z depozitáře botanického…

Fauna Moravy

Lektorovaná prohlídka zoologické expozice vám představí kompletní faunu obratlovců, případně se…

Mendelianum - atraktivní svět genetiky

Lektorovaná prohlídka návštěvnického centra Mendelianum nabízí atraktivní vhled do oblasti genetiky…

Pavilon Anthropos

Lektorovaná prohlídka expozic Pavilonu Anthropos vás seznámí s nejstarší historií lidstva, vznikem a…

Óóó Indiáni

Účastníci programu se prostřednictvím interaktivních prvků seznamují s životem původních indiánských…

Corpus litterarum / Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách

Lektorovaná prohlídka expozice vás provede vývojem psaného slova na našem území v běhu historie,…

Památník Bible kralické

Komentovaná prohlídka Památníku Bible kralické.

Život a dílo Leoše Janáčka

Základní lektorovaná prohlídka Památníku Leoše Janáčka vám přiblíží nejdůležitější informace o…

Příhody lišky Bystroušky

Lektorovaný program v Památníku Leoše Janáčka vás seznámí se životem a dílem Leoše Janáčka s hlavním…

Zámek Budišov

Zpřístupněný zoologický depozitář.

Zaniklý život na Moravě aneb mořem i souší Moravy

Lektorovaná prohlídka expozice Zaniklý život na Moravě věnovaná vývoji života v jednotlivých…

Pravěk Moravy

Lektorovaná prohlídka expozice Pravěk Morav

Velká Morava

Lektorovaná prohlídka expozice Morava ve středověku vás seznámí s životem na středověké Moravě po…

Morava ve středověku

Lektorovaná prohlídka expozice Morava ve středověku vás seznámí s životem na středověké Moravě po…

Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století

Žáci a studenti se seznámí s klíčovými událostmi tematických okruhů expozice, která reflektuje…

Svět nerostů a hornin, jejich význam pro člověka

Lektorovaná prohlídka expozice vás seznámí s nerosty a horninami s důrazem na…

Fauna Moravy

Lektorovaná prohlídka zoologické expozice vám představí kompletní faunu obratlovců, případně se…

Mendelianum - atraktivní svět genetiky

Lektorovaná prohlídka návštěvnického centra Mendelianum nabízí atraktivní vhled do oblasti genetiky…

Pavilon Anthropos

Lektorovaná prohlídka expozic Pavilonu Anthropos vás seznámí s nejstarší historií lidstva, vznikem a…

Óóó Indiáni

Účastníci programu se prostřednictvím interaktivních prvků seznamují s životem původních indiánských…

Mechorosty

Ukázka vzorků mechorostů aktivní formou.

Herbáře

Program přibližující práci botaniků obsahuje řadu praktických ukázek z depozitáře botanického…

Corpus litterarum / Stopy písemnictví nejen v moravských dějinách

Lektorovaná prohlídka expozice vás provede vývojem psaného slova na našem území v běhu historie,…

Památník Bible kralické

Komentovaná prohlídka Památníku Bible kralické.

Normalizaci navzdory

Lektorovaná prohlídka expozice vám prostřednictvím dobových dokumentů z novodobých dějin Brna a…

Ludvník Kundera - Hora dění

Lektorovaná prohlídka výstavy vám představí pestrou osobnost a dílo autora prostřednictvím…

Život a dílo Leoše Janáčka

Základní lektorovaná prohlídka Památníku Leoše Janáčka vám přiblíží nejdůležitější informace o…

Janáčkova Její pastorkyňa

Lektorovaný program vám přiblíží život Leoše Janáčka a provázanost jeho životního osudu s přelomovou…

Zámek Budišov

Zpřístupněný zoologický depozitář.

Mechařská exkurze / Botanicko-bryologická exkurze

Exkurze na území Brna nebo jeho blízkého okolí s odborným výkladem; možnost mechařské exkurze s…

Buchungspflicht für Gruppen ab 10 Personen in MZM-Gebäuden

Alle Gruppen ab 10 Personen, insbesondere Schüler, die das MZM auch ohne Dozentenerklärung besuchen wollen, bitten wir um vorherige Terminvereinbarung. Mit der Terminvereinbarung gehen Sie Treffen mit anderen Gruppen in den Räumen des MZM voraus. Vielen Dank für die gegenseitige Rücksichtnahme an alle Museumsbesucher.

 

Buchung für die Ausstellung Óóó Indianer

Wenn Sie eine Gruppenreservierung für die neue Ausstellung der Óóó-Indianer im Anthropos-Pavillon vornehmen möchten, tun Sie dies bitte im Voraus unter der Telefonnummer +420 533 435 274 (Kindermuseum MZM). Danke für Ihr Verständnis.

KONTAKTE
DIENSTLEISTUNGEN
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG
ÜBER UNS