Pořádáme > Archiv výstav > 2013 > Cyril a Metoděj / doba, život, dílo

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Červen 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
22
23
24
25
26
27
28

Výstava
Doprovodná akce

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Cyril a Metoděj / doba, život, dílo

28. 3. - 29. 9. 2013

 

Historicky orientovaný výstavní projekt u příležitosti 1150. výročí příchodu byzantské misie Konstantina/Cyrila a Metoděje na Moravu

Cyril a Metoděj. Doba, život, dílo

Představení obecně kulturního a společenského fenoménu cyrilometodějské mise s důrazem na zásadnost jejího vlivu pro formování českého národního společenství. Špičková historická a archeologická prezentace materiálů z více než půl století trvajících výzkumů MZM a partnerských organizací vztahujících se k Velké Moravě před, v době i po působení věrozvěstů. 

2. patro Paláce šlechtičen

Cyrilometodějské stopy v hudbě, divadle a literatuře

Představení umělecké a umělecko-edukační reflexe cyrilometodějské tradice v hudbě, divadle a literatuře. Obsahem projektu jsou prezentace uměleckých počinů a artefaktů z jednotlivých umění. 

2. patro Paláce šlechtičen

Ohlas cyrilometodějské tradice v lidové kultuře

V 19. století zaznamenala cyrilometodějská tradice v prostředí lidových vrstev moravského venkova, ale i města značný ohlas. Věrozvěsti jako představitelé česky orientované duchovní kultury se stali jednou z ikon emancipující se české společnosti. Téma se odrazilo na keramice, devoční grafice a poutních tiscích. Významným příkladem uplatnění cyrilometodějského námětu je ojedinělá podmalba na skle Křest knížete Bořivoje, pocházející z okruhu ždánické malby z první třetiny 19. století. Vystavené exponáty doplní  pozoruhodné dokumentární fotografie z velehradských poutí z první třetiny 20. století. 

Kaple Paláce šlechtičen

Z Velké Moravy až do nepaměti a zpět

Výstava zahrnuje fotografie z rozsáhlého teritoria, které bylo v devátém a desátém století prokázaným způsobem spjato s misií svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje a jejich žáků. Výtvarně zpracované záběry zachycují dochované církevních památky z území tehdejší Velké Moravy, Bulharska, Makedonie, Rumunska a Srbska, které mají s dílem a duchovním odkazem věrozvěstů Cyrila a Metoděje a jejich učedníků nějakou souvislost. Autor fotografií – Mgr. Petr Francán – na tomto projektu pracuje již několik let. Souborná fotografická prezentace stavebních památek a obsáhlejší texty upozorňují na hlubší významové souvislosti daného dějinného období.

Přízemí Paláce šlechtičen

    

Get Flash Player!

Doprovodný program k výstavě

  

  • Cyril a Metoděj aneb dobrodružství písma (22. 6., 23. 6., 24. 6., 4. 7., 5. 7., 6. 7., 7. 7. 2013 v 20.30 hodin) Inscenace Cyril a Metoděj nebude tradičním životopisným vyprávěním. Osud obou soluňských bratří a jejich pouť na Velkou Moravu propojuje s milostným příběhem tří Moravanů - intelektuála Svojmíra, válečníka Vojslava a jejich vzájemné lásky, smyslné venkovské dívky Vesny. Tyto činoherní výstupy se pak navíc prolínají s baletními sekvencemi, které vypráví příběh samotného jádra cyrilometodějské mise - příběh písma. Ve spolupráci s Městským divadlem Brno v rámci Divadelního léta v Biskupském dvoře 2013.  

Fotografie z vernisáže výstavy 

                         

 

Ve spolupráci:

Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i.

 

Hlavní mediální partner: 

   

Mediální partneři:

                                                                       

Partneři: 


                      

  

                           

  

                     

  

Záštitu nad oslavami cyrilometodějského jubilea udělili:

RNDr. Petr Nečas, předseda vlády ČR

Milan Štěch, předseda Senátu PČR

Miroslava Němcová, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR

Mgr. Alena Hanáková, ministryně kultury ČR

prof. Ph.D. Petr Fiala, Ph.D., LL.M., ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Karel Schwarzenberg, ministr zahraničních věcí ČR

prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr.h.c., předseda Akademie věd ČR

MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje

Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje

JUDr. Michal Hašek, hejtman Jihomoravského kraje

Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., rektor Univerzity Palackého v Olomouci

doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor Masarykovy univerzity v Brně

Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., rektor Univerzity Karlovy v Praze

   

 
vyrobila www.omegedesign.cz