Pro školy > Programy pro školy > Chvála sběratelství - program pro školy

Pro školy

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY

 Zřizovatel:


                      

 
   

 

Chvála sběratelství - výukový program

Program pro školy v prostorách výstavy Chvála sběratelství: 200 let služby moravské kultuře a vědě

Místo konání: Dietrichsteinský palác, Zelný trh 8, Brno, úterý a čtvrtek

Termín konání: od 15. ledna 2019 do 28. června 2019

Začátky programů: v 9.00, v 10.30 a ve 12.00 hodin (případně dle domluvy)

Časový rozsah programu: 70 - 90 minut

Cena programu:

  • Žák/student ve skupině pod 10 účastníků ... 50 Kč
  • Žák/student ve skupině nad 10 účastníků ... 40 Kč

Objednávky programu: nutno předem objednat na tel. číslech 533 435 274, 533 435 371 (Dětské muzeum MZM), e-mail: detskemuzeummzm.cz


Věková skupina:
 1. - 9. třída ZŠ, SŠ


Vzdělávací program:

Vzdělávací oblastí pro žáky prvního stupně základních škol je Člověk a jeho svět. Vzdělávací oblastí žáků druhého stupně a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií je Člověk a společnost, Umění a kultura.

Obsah programu:

Společně si projdeme historii sběratelství od vzniku kabinetů kuriozit až po moderní způsob vystavování exponátů. V kabinetu kuriozit budeme hledat zajímavé živočichy a žáci se seznámí s dalšími zvláštnostmi sběratelství. Nahlédneme do ukázek prvních sbírek našeho muzea. Žáci budou hádat předmět pomocí hmatové hry. Procvičí si paměť a postřeh s krátkým pracovním listem. Na závěr programu si přiblížíme některé muzejní profese a poslání paměťové instituce.

Výstupy programu:

Žáci porozumí jednotlivým termínům, např. replika, entomolog, kuriozita.

Uvědomí si kulturní a společenskou hodnotu sbírkových předmětů a jejich přínos k rozvoji vědních oborů.

Fotogalerie:

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz