O muzeu > Historie muzea > Christian Carl André

Christian Carl André

(Narozen 20. 3. 1763 v Hildburghausenu , zemřel 19. 7. 1831 ve Stuttgartu)

Vychovatel, liberální národohospodář, osvícenec. Pracoval jako pedagog v Eisenachu a v Gothě, roku 1798 se stal ředitelem školy evangelicko-luteránské obce v Brně. Vydával řadu novinových titulů (Patriotisches Tagebuch v Brně, Hesperus v Praze a ve Stuttgartu, Nationalkalender ve Stuttgartu). Po příchodu do Brna se zapojil do práce Moravské hospodářské společnosti (vznikla v roce 1770), stal se jejím sekretářem. Roku 1803 poprvé psal o nutnosti založení zemského muzea na Moravě a svůj názor opakoval konkrétněji roku 1806. V roce 1811 pak v časopise Hesperus publikoval článek o zřizování krajských muzeí a zamýšlel se i nad jejich programem. Kvůli přísné rakouské cenzuře však musel odejít z habsburské monarchie. Usadil se a až do své smrti žil ve Stuttgartu, kde vydával Landwirtschaftliche Zeitschrift a působil jako württenberský dvorní rada.

 
vyrobila www.omegedesign.cz