Úvod > Služby > Centrum Ericha Wolfganga Korngolda

Služby

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Centrum Ericha Wolfganga Korngolda

Adresa:
Smetanova 14
602 00, Brno
tel.: 515 910 485
e-mail: hudebni@mzm.cz
Více

Zájemcům o Korngoldovo dílo je k dispozici unikátní soukromý archiv EWK Society, který byl věnován Moravskému zemskému muzeu. Kromě základní literatury, vztahující se k životu a dílu E. W. Korngolda archiv též obsahuje kopie dopisů, dobových kritik, studií, článků a fotografií. Součástí archivu je rovněž téměř kompletní "Korngoldovská" diskografie a množství hudebnin.

Péčí MZM je archiv rozšířen o základní muzikologické lexikony, jazykové slovníky a množství literatury vztahující se k "Německo-židovsko-moravskému Brnu".

  

 Seznam knih (33.3 kB, MS Word dokument)

 Seznam hudebnin (28.7 kB, MS Excel tabulka)

 Seznam časopisů (23 kB, MS Word dokument) 

 Seznam DVD a VHS (26.6 kB, MS Word dokument)  

 Seznam CD (92.7 kB, MS Word dokument) 

Otevírací doba:

pondělí- zavřeno -
úterý13:00-16:00 
středa9:00-12:00 13:00-15:00
čtvrtek- zavřeno -
pátek- zavřeno -
sobota- zavřeno -
neděle- zavřeno -

Návštěva možná pouze po předchozím objednání.

Pro badatele bude nově zaveden objednávkový systém. Od května 2014 budou sbírkové předměty ODH MZM badatelům předkládány pouze na základě řádně vyplněného objednacího formuláře k předložení sbírkových předmětů, dostupného ve studovně ODH MZM, nebo na základě výslovného požadavku badatele, který může ODH MZM předběžně zaslat prostřednictvím pošty nebo zaslat anebo oznámit prostředky elektronické komunikace (e-mail, telefon), a to na kontaktní adresy ODH MZM zveřejněné na jeho internetových stránkách.

V požadavku badatel uvede své jméno a příjmení, dále žádané signatury, autora a název sbírkového předmětu a datum, v němž badatel žádá sbírkový předmět k nahlížení zpřístupnit. Sbírkové předměty budou pro badatele přichystány nejdříve do příštího otevíracího dne studovny.

Pokud požadavek zaslaný v elektronické či písemné podobě nebude obsahovat veškeré stanovené údaje nebo pokud bude formulace požadavku na předložení sbírkových předmětů nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, bude se takto zaslaný požadavek považovat za informativní a badateli na jejím základě budou moci být připraveny pouze sbírkové předměty, u kterých není pochyb, že mají být předmětem nahlížení.

Badateli bude předloženo maximálně 5 sbírkových předmětů současně. Objednat lze nejvýše 15 sbírkových předmětů na jeden návštěvní den.

 
                                                
vyrobila www.omegedesign.cz