Úvod > Služby > Centrum Ericha Wolfganga Korngolda

Služby

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace

Centrum Ericha Wolfganga Korngolda

Adresa:
Smetanova 14
602 00, Brno
tel.: 515 910 485
e-mail: hudebni@mzm.cz
Více

Zájemcům o Korngoldovo dílo je k dispozici unikátní soukromý archiv EWK Society, který byl věnován Moravskému zemskému muzeu. Kromě základní literatury, vztahující se k životu a dílu E. W. Korngolda archiv též obsahuje kopie dopisů, dobových kritik, studií, článků a fotografií. Součástí archivu je rovněž téměř kompletní "Korngoldovská" diskografie a množství hudebnin.

Péčí MZM je archiv rozšířen o základní muzikologické lexikony, jazykové slovníky a množství literatury vztahující se k "Německo-židovsko-moravskému Brnu".

  

 Seznam knih (33.3 kB, MS Word dokument)

 Seznam hudebnin (28.7 kB, MS Excel tabulka)

 Seznam časopisů (23 kB, MS Word dokument) 

 Seznam DVD a VHS (26.6 kB, MS Word dokument)  

 Seznam CD (92.7 kB, MS Word dokument) 

Otevírací doba:

pondělí- zavřeno -
úterý13:00-16:00 
středa9:00-12:00 13:00-15:00
čtvrtek- zavřeno -
pátek- zavřeno -
sobota- zavřeno -
neděle- zavřeno -

Návštěva možná pouze po předchozím objednání.

!!Upozorňujeme badatele, že během letních prázdnin od 1.7. 2016 do 31. 8. 2016 bude studovna ODH MZM uzavřena!! Řádný provoz bude znovu zahájen dne 6. 9. 2016.

Pro badatele bude nově zaveden objednávkový systém. Od května 2014 budou sbírkové předměty ODH MZM badatelům předkládány pouze na základě řádně vyplněného objednacího formuláře k předložení sbírkových předmětů, dostupného ve studovně ODH MZM, nebo na základě výslovného požadavku badatele, který může ODH MZM předběžně zaslat prostřednictvím pošty nebo zaslat anebo oznámit prostředky elektronické komunikace (e-mail, telefon), a to na kontaktní adresy ODH MZM zveřejněné na jeho internetových stránkách.

V požadavku badatel uvede své jméno a příjmení, dále žádané signatury, autora a název sbírkového předmětu a datum, v němž badatel žádá sbírkový předmět k nahlížení zpřístupnit. Sbírkové předměty budou pro badatele přichystány nejdříve do příštího otevíracího dne studovny.

Pokud požadavek zaslaný v elektronické či písemné podobě nebude obsahovat veškeré stanovené údaje nebo pokud bude formulace požadavku na předložení sbírkových předmětů nejasná, nepřesná nebo nekonkrétní, bude se takto zaslaný požadavek považovat za informativní a badateli na jejím základě budou moci být připraveny pouze sbírkové předměty, u kterých není pochyb, že mají být předmětem nahlížení.

Badateli bude předloženo maximálně 5 sbírkových předmětů současně. Objednat lze nejvýše 15 sbírkových předmětů na jeden návštěvní den.

 
vyrobila www.omegedesign.cz