Pořádáme > Archiv výstav > 2013 > Bystřec / založení, život a zánik středověké vsi

Pořádáme

 

Kalendář akcí

Červen 2020
Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Výstava
Doprovodná akce

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Bystřec / založení, život a zánik středověké vsi

24. duben – 31. prosinec 2013 

Výzkum zaniklých středověkých osad náležel od 60. let dvacátého století k hlavním úkolům archeologů Moravského zemského muzea. Publikace o lokalitách Pfaffenschlagu, Mstěnic, Konůvek či Bystřece se již nesmazatelně zapsaly do evropské literatury o této problematice. Moravské zemské muzeum je jediná paměťová instituce, která se výzkumem zaniklých středověkých osad systematicky zabývá.

Výzkum zaniklé vsi Bystřece můžeme řadit k nejvýznamnějším vzhledem k tomu, že byla prozkoumána celá osada včetně jejího zázemí a výzkum přinesl množství zcela nových poznatků.  Osada se nachází na Drahanské vrchovině v katastru obce Jedovnice, v nadmořské výšce 451 až 462 m. Archeologický výzkum zde probíhal v letech 1975 až 2004. U jeho zrodu stál prof. Vladimír Nekuda, DrSc., od roku 1982 ho převzal PhDr. Ludvík Belcredi.     

Výstava předkládá výsledky téměř třicet let trvajícího archeologického výzkumu na této lokalitě. Jejím cílem je seznámit návštěvníka s poznatky z tohoto výzkumu a tím s úrovní života obyvatel ve středověku na moravském venkově v kontextu dokladů toho, jaké možnosti dnes archeologie má a jakými metodami pracuje. Syntéza historických pramenů a archeologického výzkumu umožňuje rekonstruovat průběh osídlovacího procesu Drahanské vrchoviny i samotné lokality, identifikovat její půdorys v různých fázích vývoje i zjistit typy zástavby usedlostí i jednotlivých staveb, výrobních objektů a dalších zařízení, jakož i značné množství dokladů hmotné kultury. Výstava však prezentuje i další aspekty života, jako jsou vztah osídlení k přírodě, životní podmínky, změny vegetace, zpracování kovu a mnoho dalších. 

Návštěvník se s poznatky výzkumu seznámí nejen prostřednictvím panelových informací, ale také prostřednictvím scén, které navodí reálné obrazy. Vystavena zde bude také nejstarší keramika, stavební kování, výbava domu a věci osobní potřeby, zemědělské nástroje, mince, kosti zvířat, plody, semena atd. Průběh výzkumu návštěvníkovi přiblíží také zde promítaný film.    

Na výzkumu a jeho vyhodnocení se podílel početný tým odborníků mnoha vědeckých odvětví.

Výzkum byl vyhodnocen a publikován v rozsáhlé knize L. Belcrediho s názvem „Bystřec. O založení, životě a zániku středověké vsi“. 

   

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

   

Video z výstavy

Get Flash Player!

Katalog k výstavě

PhDr. Ludvík Belcredi, vedoucí Archeologického ústavu Moravského zemského muzea, sestavil katalog jako průvodce výstavou. Díky tomu si můžete v klidu domova připomenout atmosféru výstavy. Katalog k zakoupení v muzejní prodejně Dietrichsteinského paláce nebo v e-shopu.

Fotogalerie

Partner výstavy:

   

 
vyrobila www.omegedesign.cz