O muzeu > Projekty > Projekt Komenského cesty > Brandýs nad Orlicí

O muzeu

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP

PRONÁJMY


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      

 
       

   

Brandýs nad Orlicí

Adresa:
Město Brandýs nad Orlicí
Náměstí Komenského 203
561 12 Brandýs nad Orlicí

 

Tel.: +420 465 544 211

E-mail: info@mesto-brandys.cz

 

Webové stránky města 

Město a tradiční letovisko leží v romantickém údolí Tiché Orlice (Přírodní park Orlice) mezi Chocní a Ústím nad Orlicí.

Historie města začíná v první polovině 13. století, kdy je doložena nejstarší část, dnes čtvrt' Loukoť. Ve 13. století byl postaven i hrad, s nímž jsou spojena i jména rytířů ze saského Brandisa, který se pravděpodobně podílel i na pojmenování našeho města. V roce 1503 povýšil král Vladislav Jagellonský původní osadu na město s právem znaku (dvoje zkřížené hrábě v modrém poli) a s právem užívat zeleného početního vosku.

Další dějiny města jsou spjaty se vznikem a rozvojem jednoty bratrské a s významnou osobností Karla staršího ze Žerotína, který se zde v roce 1564 narodil a v první čtvrtině 17. století poskytl útočiště svému chráněnci Janu Amosu Komenskému. „Učitel národů" přišel do Brandýsa pravděpodobně na podzim roku 1622 a odchází v roce 1625, nebo 1626. Jeho brandýský pobyt charakterizují dvě závažné událostí: v roce 1623 zde napsal své umělecky nejvýznamnější dílo Labyrint světa a ráj srdce, v roce 1624 se podruhé oženil s dcerou významného bratrského činitele Jana Cyrilla, Dorotou Cyrillovou - a tímto sňatkem překonal i hlubokou osobní krizi pramenící ze ztrát, které jej v počátcích pobělohorské doby postihly. Kniha svatebních smluv, která je jedinou památkou na pobyt Komenského v Brandýse, tvoří nejcennější dokument v působivé upravené a veřejnosti přístupné „Pamětní síni Jana Ámose Komenského" v budově radnice.

V dalších letech přešel Brandýs do vlastnictví Trautmansdorfů, za nichž byl postaven i dnešní zámek a koncem 18. století barokní kostel.

Zásadní proměnou prošel Brandýs v 19. století, zejména po dokončení železniční trati Praha - Olomouc v roce 1845, kdy se stal vyhledávaným letoviskem, od konce století pak i lázeňským městem. Houslový virtuos František Ondříček, členové Českého kvarteta, Julius Zeyer, T. G. Masaryk, Alois Jirásek, Karel Weis, prof. Thomayer, Arne Novák - to je jenom část jmen, která se v Brandýse na přelomu 19. a 20. století objevují.

První republika vybudovala i na dvou okrajích města letní studentské tábory pro středoškoláky a vysokoškoláky (YMCA), přivedla i další letní hosty, převážně pražské středostavovské rodiny.

Protékající Tichá Orlice láká k procházkám i rybaření. Na jejím  pravém břehu je vybudováno tábořiště pro vodáky. Městem probíhá několik značených cyklostezek, nejfrekventovanější, vedoucí podél řeky převážně mimo komunikace, je cyklostezka Choceň - Ústí nad Orlicí - Letohrad (i Česká Třebová), vhodná i pro bruslaře.  Ta vede kolem turistické zajímavosti u pomníku Komenského v Klopotech - přírodního rostlého labyrintu, kde můžete příjemně bloudit. Město leží v chráněném území Přírodního parku Orlice a má rozhodně všem návštěvníkům co nabídnout. Proto neváhejte a přijeďte, těšíme se na vás. 

Fotogalerie

 
vyrobila www.omegedesign.cz