Navštivte nás > Biskupský dvůr > Stálé expozice > Toulky přírodou Moravy - aplikace

Toulky přírodou Moravy

Multimediální aplikace Toulky přírodou Moravy představuje a interaktivním způsobem rozšiřuje expozice Moravského zemského muzea. Aplikace je cílena na zájemce z řad odborné i široké veřejnosti, velmi vhodné je její využití ve školském prostředí, kde se díky své interaktivitě, mobilitě a atraktivnímu podání může stát vítanou pomůckou při výuce. Nejen texty, psané odbornými pracovníky, ale především obraz, zvuk a video poslouží k dokonalému doplnění učitelova výkladu.

Aplikaci můžete stahovat z AppStore (pro iOS) a Google Play (pro Android OS)

Na obsahu aplikace spolupracovalo celkem pět odborných oddělení Přírodovědného muzea MZM - Zoologické oddělení, Botanické oddělení, Entomologické oddělení, Mineralogicko-petrografické oddělení a Geologicko-paleontologické oddělení. Formou aplikace se představuje rovněž vědecká oblast mykologie, obor zabývající se genetickým a biochemických studiem hub, který byl v minulosti běžně zařazován jako podobor botaniky. Uživatelé aplikace se tak dozvědí, že v posledních desetiletích bylo zjištěno, že houby mají evolučně mnohem blíže k živočichům, jejich začlenění do říše rostlin je tedy nesprávné a vědecky zcela nepřesné.

Zoologická část aplikace se zabývá faunou a sleduje vybrané obratlovce (ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce) moravské přírody. Uživatelé tak zjistí, kde se vyskytují a jaké poznávací znaky a způsob života mají tak rozličné druhy jako karas stříbřitý, skokan skřehotavý, želva bahenní, kachnička mandarínská, psík mývalovitý či bobr evropský. Botanická kategorie se zaměřuje na floru, tedy na rostliny, a stejně jako u fauny mapuje, kterým druhům hrozí vymizení a kterých naopak přibývá, často invazním a neřízeným způsobem. Kategorie entomologie pak věnuje svůj zájem říši hmyzu a zájemcům o tuto oblast představuje jak kriticky ohrožené druhy (např. žluťáska barvoměnného či chrobáka jednorohého), tak agresivně invazivní druhy jako je slunéčko východní či vroubenka americká. Mineralogická a geologická sekce svoji pozornost pro změnu směřují k neživé přírodě, první vychází z rozsáhlých sbírek a vědeckého studia minerálů a hornin z oblasti Moravy a Slezska, druhá zkoumá a dokumentuje moravské paleontologické a geologické lokality.

Výběr stálých expozic MZM:
Zaniklý život na Moravě
- Svět nerostů
Fauna Moravy

Aplikace je koncipována tak, aby posloužila co nejširšímu spektru zájemců o přírodu moravského regionu, zaměřuje se nejen na minulost, ale i současnost s vyhlídkami do budoucna. Primárně se orientuje na drobné i významnější změny klimatu, které byly v naší přírodě zaznamenány v předešlých desetiletích. Neomezuje se však jen na klimatické změny, zabývá se též samotnými, často necitlivými zásahy člověka, které původní ráz přírody rovněž významně proměňují – od používání umělých hnojiv a využívání pesticidů až po fragmentaci původní krajiny do malých celků (například při budování silniční sítě) a zástavbu lidských sídlišť kompletním zabetonováním širokého okolí. To všechno jsou témata nanejvýš aktuální, možná ještě více, než exponovaná problematika klimatických změn, probíhajících často bez lidského přičinění po stovky až miliony let.

 
vyrobila www.omegedesign.cz