Pro média > Aktuality > Program konference Muzeum včera, dnes a zítra ve čtvrtek 2. listopadu 2017

Pro média

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

Program konference Muzeum včera, dnes a zítra ve čtvrtek 2. listopadu 2017

[vloženo: 26. října 2017]

Místo konání: Moravské zemské muzeum, Zelný trh 8, Brno
Datum konání:
 čtvrtek 2. listopadu 2017

Program konference:

9:30 registrace
10:00
zahájení
- Jiří Mitáček, generální ředitel Moravského zemského muzea
- Zdeněk Drahoš, náměstek generálního ředitele MZM
- Eva Pánková, náměstkyně generálního ředitele MZM

Moravské zemské muzeum v proměnách času

10:30 Vít Vlnas (Univerzita Karlova – Moravské zemské muzeum)
Vznik Františkova muzea v Brně a „šlechtické“ společnosti přelomu 18. a 19. století v českých zemích

Referát se zabývá souvislostmi vzniklými působením společností s kulturním, vědeckým a vzdělávacím programem na přelomu 18. a 19. století v českých zemích, vlivem osvícenského filantropismu, rolí šlechty a podílem tzv. „třetího stavu“ ve vztahu ke zrodu dnešního Moravského muzea.

11:00 přestávka (káva – občerstvení)

11:20 Michaela Růžičková (Moravský zemský archiv v Brně)
Předávání archiválií mezi Moravským zemským muzeem a Moravským zemským archivem v Brně v 1. polovině 20. století

Cílem referátu je představení fondů G4 Listiny Františkova muzea, G11 Sbírka rukopisů Františkova muzea Brno a fondu G82 Hospodářská společnost Brno, neboť tyto fondy, které byly v rámci reorganizací předány do správy archivu, představují důležitou pramennou základnu pro bádání o vzniku a vývoji Františkova muzea.

11:40 Petr Sychra (Moravský zemský archiv v Brně)
Starohrabě Hugo František Salm-Reifferscheidt – spoluzakladatel Moravského zemského muzea v Brně

Příspěvek je věnován životu a všestranné vědecké, sběratelské, kulturní i hospodářsko-podnikatelské činnosti jednoho ze spoluzakladatelů a donátorů Moravského zemského muzea, a to jak ve vztahu ke dvousetletému jubileu muzea, tak i se zřetelem k loňským výročím 240 let od narození a 180 let od úmrtí této významné moravské osobnosti.

12:00 diskuse
12:30 přestávka na oběd

Muzeum jako vědecké pracoviště, teorie, metoda a praxe v paměťových institucích

14:00 Petr Tomášek (Moravská galerie v Brně)
Tak trochu nesamozřejmá galerie. Moravská obrazárna na cestě k samostatnosti

Přednášející představí některé osobnosti a přiblíží události, které přispěly k postupnému osamostatnění Obrazárny Moravského zemského, dříve Františkova muzea od jeho založení v roce 1817. Upozorňuje, že o vzniku samostatné galerijní instituce zaměřené pouze na výtvarné umění se v Brně uvažovalo nejpozději kolem roku 1900.

14:20 Bohumír Smutný (Moravský zemský archiv v Brně)
František Diebl a Uherské národní muzeum v Pešti

Příspěvek se zabývá prezentací materiálů o návštěvě Františka Diebla, profesora zemědělských nauk na Filozofickém učení v Brně a krátce i kustoda muzea v Brně, uskutečněné roku 1826 v Národním muzeu v Pešti, který strukturu i zaměření této muzejní instituce popsal ve svém deníku z cesty.

14:50 přestávka (káva – občerstvení)

15:10 Irena Veselá (Moravská zemská knihovna)
Výzkum hudební sbírky benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna

Příspěvek představuje jednu z nejvýznamnějších hudebních sbírek uložených ve fondu Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea a v krátkosti také dějiny hudební kultury rajhradského kláštera. Dále mapuje dosavadní výzkum hudebního repertoáru z této sbírky realizovaný ve druhé polovině 20. a počátkem 21. století v Oddělení dějin hudby MZM a na Ústavu hudební vědy FF MU.

15:30 Tomáš Drobný – Pavla Vykoupilová (Moravské zemské muzeum)
Místo Metodického centra muzejní pedagogiky v současných proměnách muzejní kultury

15:50 diskuse

16:30 zakončení konference, možnost komentované prohlídky výstavy Moravského zemského muzea v Dietrichsteinském paláci

 

 
vyrobila www.omegedesign.cz