Pro média > Aktuality > MZM zve na vernisáž výstavy "Irena Armutidisová - Uchvácena krajinou"

Pro média

 

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY


 Zřizovatel:


                      


 
 
       

MZM zve na vernisáž výstavy "Irena Armutidisová - Uchvácena krajinou"

[vloženo: 20. září 2021]

Dietrichsteinský palác, 5. října 2021 v 17:00 hod.

Výstava fotografických cyklů krajiny Ireny Armutidisové souborně představí cykly fotografických obrazů, spojených tématem krajiny. Nejstarším z nich byl cyklus Za humny aneb pocta moravskému poli z období kolem roku 2006. Fotografka tehdy volila obrazy míst svého bydliště, okolí Veverských Knínic. Místa, vizuálně nepříliš zajímavá, v jejím pojetí obdržela prostou monumentalitu v měnícím se čase ročních období. Na tento větší, a postupně se dále rozšiřující cyklus navázal později další fotografický soubor, nazvaný Meziprostor. Jeho tématem byla ta místa v krajině, v nichž se zjevují objekty lidské zemědělské či lovecké činnosti.

Zatímco v prvním případě autorka vyhledávala obrazy postavených stohů převážně v jejich základní architektonické a geometrické formě, ve druhém případě jsou drobné lovecké posedy označovány a vydělovány z okolí především prostřednictvím jejich jakoby zevnitř vycházejícího světla, případně vnějším ozářením slunečními paprsky. Ve třetím a dodnes nejnovějším cyklu, nazvaném Horizonty mlhy, představují fotografické obrazy úseky krajiny v onom časovém okamžiku, kdy do jejích vzhledu zasahuje beztvarý mlžný opar.

V rámci těchto vyhraněných tematických okruhů autorka vyhledává také v současné tvorbě především takové motivy a detaily v zemědělské krajině, jejichž smysl překračuje pouhé časově ohraničené nebo esteticky vnímané působení přírody. Přes nepřítomnost lidí nalezneme ve vystavených fotografiích v blízkosti lidských sídel stopy a zásahy člověka (ať již prostřednictvím objektů nebo stop po zemědělské činnosti), které obrazům venkovské krajiny mohou dodávat další a různorodé významy.

 
vyrobila www.omegedesign.cz