Pro média > Aktuality > Moravské zemské muzeum slaví světový den DNA

Pro média

 

Kalendář akcí

Říjen 2021
Po
Út
St
Čt
So
Ne
2
3
25
26
Úterý, 26.10.2021
27
28
29
31

Doprovodná akce
Vernisáž
Přednáška
Exkurze
Zábava
Konference

Přihlaste se k odběru Newsletteru.
Zadejte Vaši e-mailovou adresu.

Editace registrace


OTEVÍRACÍ DOBA


VIRTUÁLNÍ MUZEUM


EXPONÁT MĚSÍCE


FOTOGALERIE

E-SHOP


VĚDECKÉ ČASOPISY

 


 Zřizovatel:


                      

 
       

Moravské zemské muzeum slaví světový den DNA

[vloženo: 25. dubna 2021]

Dne 25. dubna slavíme světový den DNA jako připomínku historie výzkumu a vědeckého pokroku, který byl umožněn díky objevu molekulární struktury deoxyribonukleové kyseliny (DNA), která je nositelkou genetické informace většiny organismů. V tento den roku 1953 byl objev Jamese Watsona, Francise Cricka, Maurice Wilkinse a Rosalind Franklinové publikován v sérii tří článků ve vědeckém časopise Nature.

O padesát let později bylo v tento den oznámeno praktické dokončení Projektu lidského genomu, jehož úkolem bylo zmapovat genetický kód člověka. Díky tomuto projektu známe umístění a funkci všech genů v genomu člověka.

Ke Dni DNA pro Vás Mgr. Pavlína Pončíková z Mendeliana MZM nachystala několik genetických zajímavostí.

DNA je makromolekula, která se v eukaryotické buňce obvykle vyskytuje ve formě dvoušroubovice. Ta je tvořena dvěma komplementárními, antiparalelně orientovanými řetězci, tvořenými nukleotidy. Každý nukleotid nese jednu ze čtyř bází - Adenin, Tymin, Cytosin a Guanin. Kombinacemi těchto čtyř bází, značených písmeny A, T, C, G, je tvořen genom (kompletní genetická informace) daného jedince.

Obrázek: Schématické znázornění struktury DNA (Jak funguje genetická informace, 2014)

Nukleotid se skládá z dusíkaté báze - zelená, deoxyribózy - růžová a fosfátového zbytku - žlutá (A). Dvoušrobovice DNA je tvořena dvěma antiparalelně orientovanými vlákny, které se párují na základě komplementarity bází: adenin a tymin, guanin a cytosin (B).

Lidský genom

- obsahuje zhruba 3,2 miliardy písmen DNA – nukleotidů. Takové množství písmen A, T, C, G by při standardním tisku pokrylo 1,5 milionů stránek papíru.

- je rozdělen do 23 párů chromozomů. Naši nejbližší biologičtí příbuzní (šimpanzi, gorily a orangutani) mají 24 párů chromozomů. Během evoluce u lidí zřejmě došlo k propojení dvou menších chromozomů do jednoho.

- kóduje necelých 21 tisíc genů, kukuřice jich má okolo 33 tisíc, rýže přes 45 tisíc. Je tedy zřejmé, že množství genů nemusí mít vliv na vyspělost organizmů. Ta souvisí s jejich schopností své geny využívat, tvořit genové sítě.

- pouze 2% genomu tvoří funkční geny, zbytek připadána na rozsáhlé části DNA, které jsou mezi ně včleněné.

 
vyrobila www.omegedesign.cz