Acta Musei Moraviae, Scientiae bilogicae

Oficiální web | ammbiol.com

 

- ISSN 1211-8788
- Formát: 170×240 mm
- Ročník obsahuje dvě čísla

  

Šéfredaktor:

Jiří Kolibáč

Entomologické oddělení, Moravské zemské muzeum

Redaktoři:

Jiří Kolibáč (Entomologie)

Karel Sutorý (Botanika)

Vladimír Antonín (Mykologie)

Miroslav Šebela (Zoologie obratlovců)

Ediční rada:

Jan Bezděk (Brno)

Jiří Gaisler (Brno)

Jan Holec (Praha)

Werner Holzinger (Graz)

Pavel Lizoň (Bratislava)

Ryszard Ochyra (Krakow)

Dávid Rédei (Tianjin & Budapest)

Ernst Vitek (Wien)

Michael R. Wilson (Cardiff)

Jan Zima (Brno)

Jazyková spolupráce:Anthony Long (Svinošice)

Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae publikuje původní vědecké práce a krátké zprávy (např. faunistické a floristické nálezy, biografie a recenze knih), a to zejména v muzejních disciplínách biologie (systematika, biogeografie). Příspěvky v jiných oborech biologie mohou být přijaty v závislosti na rozsahu právě připravovaného čísla. Zaslané rukopisy nesmějí být nabídnuty k publikování v jiných médiích ani nesmějí být již dříve publikovány. Autoři jsou povinni dodržovat platné znění Mezinárodních pravidel zoologické nomenklatury a Mezinárodních pravidel botanické nomenklatury.

Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae jsou publikovány v angličtině a němčině. Články v němčině musí obsahovat anglický titul a abstrakt. Články mohou obsahovat stručný Souhrn v mateřském jazyce autorů. Klíčová slova jsou vždy v angličtině. Všechny rukopisy jsou recenzovány externími nezávislými odborníky a jejich přijetí je podmíněno rozhodnutím redakční rady.

 

Adresa redakce:

Jiří Kolibáč

Entomologické oddělení

Moravské zemské muzeum, Hviezdoslavova 29a, 627 00 Brno, Česká republika

e-mail: jkolibac@mzm.czento.kol@volny.cz

Instrukce pro autory: ke stažení (95 kB, Adobe Acrobat dokument)
Obsah minulých ročníků:Dostupné na eshopu Moravského zemského muzea
KONTAKTY
SLUŽBY
VĚDA A VÝZKUM
O NÁS